Platón
(9)

 • Perspektíva
  A "látszat és valóság" kérdése egyike azon alapproblémáknak, amelyek a legtöbb kultúrkört mélyen foglalkoztatták akár a történetírás, akár a filozófia vagy az írott, illetve ábrázoló művészet területén. Platón (Kr.e. 427-347, görög filozófus) például ...
  2003. szeptember 2.
 • Értékek mentén
  Az érték a mérték Minden erkölcsi előírást betartani, az összes morális parancsot egyszerre szem előtt tartani lehetetlen. Ilyenkor a morális értékek segítenek eligazodni bennünket,  illetve a helyes döntéshez hozzásegíthetnek. Tisztában kell lennünk az ...
  2014. március 20.
 • Eutanázia történelmileg
  Antik előzmények A történelem folyamán az eutanázia nem volt lényegi kérdés és a közhiedelemmel ellentétben az orvosnak nem volt alapvető feladata az élet minden áron való megőrzése. A görögök (majd a rómaiak) vágytak a könnyű és jó halálra, amint ez ...
  2014. január 17.
 • A naturalizmus
  Aquinói Szent Tamás munkában Morális arkhimédészi pont Amikor erkölcsi dilemma elé kerülünk és döntenünk kell, akkor egy olyan korrekt etikai vonatkoztatási pontot keresünk, amelyre támaszkodva helyes morális ítéletet alkothatunk. A naturalista etika ...
  2013. szeptember 12.
 • Még mindig a legjobb
  Magyarországon az Országgyűlés 2008 szerptember 15-én fogadta el azt a határozati javaslatot, amellyel hazánk is bekerült a demokrácia ünneplőinek körébe. De valójában mit is ünneplünk szerptember 15-én, mi a demokrácia? Ókori görögök A demokrácia ...
  2012. szeptember 16.
 • A kép inflációjáról
  Tegnap száz kép, ma ezerötszáz A cikk írója valamikor tizennégy éves kora körül kapta kézhez először komolyan nagyapja Zenit típusú tükörreflexes fényképezőgépét. Komolyan, tehát kiterjedt magyarázat kíséretében az egyes beállításokat, funkciókat illetően ...
  2013. szeptember 27.
 • A Tragédia filozófiája
  "E szűk határú lét-e mindenem...?" "Megy-é előbbre majdan fajzatom...?" "Van-é jutalma a nemes kebelnek...?" "Az Ember tragédiája drámai költemény. Kezdtem 1859. febr. 17-én, végeztem 1860. márczius 26-án"-jegyzi fel Madách egy papírszeletre. A ...
  2003. január 15.
 • Kozmosz az emberben
  Minden világ a Mérhetetlen része, Az isten is a Lelkek Egy-Egésze. József Attila: A Kozmosz éneke A mitológiától a filozófiai felvetésig Orpheus lírája A mikrokozmosz kifejezés alapvetően két görög szó összetétele, a mikrosz = kicsi és a kozmosz = ...
  2007. november 21.
 • A modellezés mestere
  Egy kis elméleti bevezető A bemutatott geometriai testek mindegyikét egymással egybevágó, egyenlőoldalú háromszöglapok borítják. Mivel semmilyen más lap nem fordul elő rajtuk, nevezzük el őket egyenlőoldalú szabályos háromszögtesteknek. Vannak éleik, ...
  2003. május 5.