Szent István
(12)

 • Szent István Intelmei
  Az egyetlen magyarországi királytükör létrejötte Szent István király nevéhez fűződik. Ismétlő feladat : Elevenítsd fel a királytükör műfajának főbb sajátosságait! Ebben segít az Instruktív források c. írásunk. Szent Imre szobra Hatvanban (1930) A ...
  2004. november 19.
 • Szent István ünnepe
  Legrégibb ünnepünk A magyarok nyugati kereszténységhez történt csatlakozását Géza fejedelem készítette elő István számára, aki a nagy egyházszakadás (1054) után az első, akit a keleti- és a nyugati kereszténység egyaránt elismert. Gézát követően ...
  2012. augusztus 19.
 • Harcosokért, pásztorokért
  Szent Dömötör a keleti ortodox és a nyugati katolikus egyházban egyaránt népszerű volt. Legendájából tudjuk, hogy Dömötör a harmadik században a pannóniai Sirmium (a későbbi Szávaszentdemeter, a mai szerbiai Sremska Mitrovica) városában született, amely a ...
  2014. október 27.
 • Középiskolák
  A 14-19 év közötti tanulók a közismereti és a zenei tantárgyakat párhuzamosan tanulják az iskolában. (A közismereti tárgyakat 4 éves, a zenei tárgyakat 5 éves képzés keretében. A 12. évfolyam után 5 tárgyas közismereti érettségi vizsgát, a 13 évfolyam ...
  2004. június 4.
 • Pannonhalma
  Szerzeteseit több mint ezer éve Szent István apja, Géza fejedelem hívta be az országba, hogy szellemiségükkel (Ora et labora - Imádkozz és dolgozz!) segítsék elő a magyarság kereszténnyé válását. A monostor alapítását követően ők teremtették meg az első ...
  2003. május 6.
 • Szent István király legendái
  Szent István 1083-ban történt szentté avatásához kapcsolódóan - azt megelőzően, illetve azt követően - három legenda is született. Ismétlő feladat: Elevenítsd fel a legenda műfajáról szerzett ismereteidet! Ezek sorrendiségéről, egymásra hatásáról, ...
  2004. május 17.
 • Augusztus
  - Kisasszony hava - Nyárutó - Új kenyér hava Augusztus 1. - Vasas Szent Péter napja Szent Péter Heródes börtönéből való kiszabadulásának napja. - A hiedelem szerint: Dologtiltó nap a szőlőtermelők számára, mert a szőlőszemek lehullanak, ha a gazda ...
  2003. május 8.
 • Az István-legendák forrásértéke
  Forráskritika - miért? István király Ismétlő kérdés: Tudod-e, mi az a forrásérték, és milyen tényezők befolyásolják? Ha nem tudod, vagy ha már elfelejtetted, utána nézhetsz a ' Forrásérték' és ' A forráskritika módszerei' című írásokban. A Szent ...
  2004. május 17.
 • Géza és I. Szent István
  Bevezető gondolatok Géza fejedelem (972-997) célja egy szervezett állam létrehozása, a belső politikai helyzet megszilárdítása és a keresztény vallás államvallássá tétele. Kerülte a külső háborúkat, helyette gyerekeit a környező államok ...
  2014. március 19.
 • Pécs vára
  Pécs vára A korabeli oklevelek szerint 1064-ben szörnyű tűzvész pusztította el az épületeket, de a gazdag jövedelemforrásokból rövidesen még pompásabb formában újították meg Pécs városát. 1284-ben a Kőszegi nemzetség serege ostromolta, míg a század végén ...
  2008. május 6.