Vörösmarty Mihály
(6)

 • A romantika Vörösmarty költészetében
  Bevezető gondolatok A magyar romantika legnagyobb alakja – a reformkor második felének elsőszámú magyar költője – irodalmi intézmény és viszonyítási pont – az első modern költő – Vörösmarty Mihály személyét és művét ilyen és ehhez hasonló kifejezésekkel ...
  2014. április 3.
 • Vörösmarty ’48-ban
  Három vers Amikor az 1848-as eseményekkel kapcsolatban az irodalom kerül szóba, első asszociációnk valószínűleg Petőfi Sándor lesz. Nehéz is lenne tőle elvitatni ezt az elsőséget: a Nemzeti dal például szerves része lett mind Petőfi-, mind ’48-képünknek. ...
  2014. március 14.
 • Forradalomra készülve
  Az országgyűlés épülete Pozsonyban Népek tavasza 1848 tavaszán Európa országainak többségében súlyos válsághelyzet alakult ki, melynek következtében a kontinensen forradalmi hullám söpört végig, melyet a történetírás a „népek tavasza” elnevezéssel illet. ...
  2013. március 4.
 • Magyarérettségi 2013
  Megírták a magyar érettségit Május 6-án, reggel 8 órakor kezdték el írni a 240 perces magyar érettségit. Ezen a napon, egy időben láttak munkához a középszinten és az emelt szinten érettségizők, mindkét vizsgatípusban ugyanannyi idő állt a feladatok ...
  2013. május 6.
 • Teszt - Himnusz és Szózat
  1. Mikor született Kölcsey Ferenc Himnusz című műve? a) 1823 b) 1836 c) 1848 2. Mikor született Vörösmarty Mihály Szózat című műve? a) 1825 b) 1836 c) 1848 3. Milyen formai sajátosságok kötik össze a két művet? a) keretes szerkezetűek b) istenes ...
  2004. május 19.
 • Puska
  Balassi Bálint (1554-1594) 1. A magyar nyelvű irodalom első klasszikusa - méltó kortársa Shakespeare-nek és Cervantes-nek, azonban helyzete - velük szemben - meglehetősen hátrányos, életében egyetlen versét sem látta nyomtatásban - vívódó alkat - ...
  2001. május 10.