Voltaire
(5)

 • A tarimenes
  Voltaire győzelme az intolerancia felett A XVIII. században az utazás egyet jelentett a megismeréssel, tapasztalással, mint szimbólum a korszak regényeiben vissza-visszatérő elemként szerepelt. Ilyen Voltaire Candide-ja, Swift Gulliverje, Montesquieu ...
  2007. november 4.
 • Történetfilozófia
  A történelem fogalma    Klió a történelem múzsája  A történelem az emberrel szorosan összefüggő fogalom, ugyanis csak az embernek van kiérlelt időfelfogása, melynek segítségével a múlt és jelen történéseit megfelelő rendszerbe tudja foglalni. Azonban ...
  2005. december 19.
 • Sapere aude!
  A függetlenség kikiáltása Embereszmény A klasszicisták alapvetően racionalisták voltak, az antik remekművek vizsgálatától azt remélték, hogy felfedezik a tökéletes alkotás szabályait. Az előzőekből az is következik, hogy a klasszicista embereszménye az ...
  2014. március 11.
 • Három Elektra I.
  A görög drámaírók közül Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész, a magyar reneszánszban Bornemissza Péter, a felvilágosodás korában Voltaire és az olasz Alfieri, a századfordulón a szimbolista Hofmannsthal, a harmincas években az amerikai O"Neill, s a ...
  2003. november 4.
 • Három Elektra
  Prológus az "örök" Elektrához Elektra örök. Örök a nőisége, törékenysége; örök a szívét fűtő és emésztő bosszúvágy és örökké való a bűnhődés is. Elektra a korok tükrében: Szophoklésztól Shakespeare-ig számtalan feldolgozása született a bosszú e ...
  2004. január 2.