abszolutizmus
(6)

 • Felvilágosult abszolutizmus
  Honnan is az elnevezés? A felvilágosult abszolutizmus megnevezés a francia fiziokratáktól származik (1767-ből), és az abszolutizmus egy sajátos válfaját takarja. A 18. században néhány közép- és kelet-európai uralkodó (pl. II. Frigyes, II. József) a ...
  2007. november 16.
 • Abszolutizmusok
  1. A tananyag feldolgozásának célja: I. Erzsébet A 10. osztályos egyetemes történeti tananyag egyik nagyobb egységét jelentik az összefoglaló néven abszolutizmusnak nevezett államrendek, a XVI-XVIII. század közötti időszak politikai eseményei. A ...
  2007. november 3.
 • A Hazafiúi Magyar Társaság
  A felvilágosult abszolutizmus kora II. József és II. Lipót II. Lipót halála után (1792) azonban jelentős szemléletváltás történt az uralkodói udvarban: I. Ferenc a hagyományos rendiség kereteit, majd a feudális jellegű abszolutisztikus uralom ...
  2007. november 21.
 • Barokk Magyarországon
  A barokk megjelenése Az ellenreformáció és az abszolutizmus korstílusának is tartott barokk Itáliában, azon belül is Rómában alakult ki. Magyarországra a jezsuiták közvetítésével jutott el. Ezzel függ össze, hogy a nyugati országrészeken jelenik meg ...
  2014. július 22.
 • I. Lipót
  A nagy tudású, több nyelven beszélő, rendkívül vallásos uralkodót jeles műgyűjtőként, iskolaalapítóként és zeneszerzőként is ismerték. Apja III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király volt, fia pedig I. József. III. Ferdinánd és Mária ...
  2004. június 10.
 • Okok, előzmények
  I. Károly Angliában nem volt olyan rendszer, amelyet abszolutizmusnak nevezhetünk. A hagyományos felfogás szerint a király a parlamenttel kormányzott, s mivel igen kevés jövedelme volt, csak nagyon kis létszámú hadsereget, hivatalnok-apparátust ...
  2003. március 2.