alaptanterv
(10)

 • Nemzeti alaptanterv
  2003-ban a közoktatási törvényben foglaltak szerint felülvizsgálatra került a Nemzeti alaptanterv. A felülvizsgálat eredményeképpen a tanterv nagy változáson ment át, alapjaiban új tanterv keletkezett, amely az ismeretközpontú, tevékenységközpontú, ...
  2003. december 1.
 • Innovatív oktatási terek
  Mivel a szakmák nagyon gyorsan változnak, így a finnek azon kompetenciák fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, amelyek segítségével a jövőben könnyebben boldogulhatnak a diákok. A tanterv nem a konkrét tananyagra fókuszál vagyis, hogy mit, hanem arra, ...
  2018. március 13.
 • Mit tudsz az ételről?
  Az ötfordulós, élelmiszer-biztonsági vetélkedő célja, hogy az általános iskolások felismerjék, az élelmiszer által közvetített megbetegedések döntő része az ételek helytelen, nem biztonságos módon történő elkészítésére vezethető vissza, ami egy kis ...
  2012. szeptember 26.
 • A társadalmi nevelésről
  Az előadások középpontjában az áll, miként tudják a közoktatás szereplői felkészíteni a fiatalokat társadalmi és közéleti szerepekre. Ez fontos kérdés, hiszen 2012-ben „Az új nemzedék jövőjéért” ifjúságpolitikai keretprogram nagyobb jelentőséget szán a ...
  2012. október 1.
 • Új NAT - konferencia
  A rendezvény előadói személyesen is részt vettek a Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában, így a résztvevők elsőkézből kaphatnak választ felmerülő kérdéseikre. A rendezvény fővédnöke: Prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus Helyszín 1055 Budapest, Falk Miksa u. ...
  2012. május 23.
 • Megújul a NAT
  Az új értékelvű pedagógiai gyakorlatra épülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) szeptembertől lép életbe felmenő rendszerben az 1., 5. és 9. évfolyamokon, illetve a 6 osztályos gimnáziumok első (7.) évfolyamán. A legfontosabb változások között szerepel, hogy az ...
  2013. május 9.
 • „Játszani is engedd szép, okos fiadat!”
  A fejlesztés célja az volt, hogy a köznevelési intézmények számára az elérhető oktatásinformatikai eszközrendszer sajátosságaira építő és a Nemzeti Alaptanterv célkitűzéseit szolgáló, ingyenesen elérhető komplex tanítást-tanulást támogató rendszer ...
  2015. március 23.
 • Játszunk vagy tanulunk?
  A NAT 2003-as felülvizsgálata óta nem túl nagy hírverés mellett, de elkezdődött felmenő rendszerben az informatika oktatásának bevezetése az általános iskola első osztályától kezdve. Ez ugyan még nem azt jelenti, hogy varázsütésre kötelező lett már ...
  2006. szeptember 6.
 • Az SNI tanulók oktatása
  1.1. Nemzeti alaptanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásában   A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési ...
  2008. május 26.
 • A drámapedagógia hatásai a nevelésben
  A tánc és dráma a NAT részeként, már hivatalosan is helyet kapott a magyar oktatási rendszerben. A Magyar Drámapedagógiai Társaság éppen ezért a következő célokat tűzte maga elé: Az óvodapedagógusok, tanítók és tanárok szakirányú képzésének érdekében ...
  2007. november 24.