algebra
(16)

 • Főiskolások számára
  A Dr. Szederkényi Antal - Dr. Vármonostory Endre páros alkotta mindhármat, ez is az oka annak, hogy ezek a kiadványok nem függetlenek egymástól, hanem egymásra épülnek. Olvasóink joggal vethetik fel, hogy miért került egy a közoktatás matematika anyagával ...
  2005. április 22.
 • Októberben született nagy matematikusok
  Egy korábban megjelent cikkünkben már szóltunk olyan nagy magyar matematikusokról, akik október hónapban születtek. Most egy kicsit tágítjuk a kört. Olyan matematikusok következnek, akik ugyncsak e hónap szülöttei, de külföldiek. Leonardo Pisano ...
  2001. október 12.
 • Az euklideszi szerkesztésről
  Euklideszi szerkesztésnek nevezünk minden olyan szerkesztést, ami egy darab egyélű vonalzóval és egy darab körzővel elvégezhető. Az elnevezés eredete az, hogy Euklidesz az Elemek című könyvében rögzítette az általa alkalmazhatónak tartott szerkesztési ...
  2002. november 5.
 • Önálló tudomány
  A Matematika, mint önálló tudomány A Matematika tudománya a történelmi idők során jelentős változásokon ment át. A Sulinet Történelem és Matematika rovatai az elmúlt tanévben egy cikksorozatot jelentettek meg Matöri címmel. E sorozat cikkeinek ...
  2002. augusztus 30.
 • Önálló tudomány
  A Matematika, mint önálló tudomány A Matematika tudománya a történelmi idők során jelentős változásokon ment át. A Sulinet Történelem és Matematika rovatai az elmúlt tanévben egy cikksorozatot jelentettek meg Matöri címmel. E sorozat cikkeinek ...
  2002. augusztus 1.
 • Kifejezések
  Törzsanyag A középiskolai tananyagban szereplő kifejezések Ebben a cikkben összegyűjtöttük azokat a matematikai kifejezéseket, amelyekről a középiskolás diákok tanulnak. E kifejezéstípusok legfontosabb tulajdonságait is megemlítjük. Egy ...
  2002. december 12.
 • Trigonometria az algebrában
  A KöMaL F.2866. számú feladata így szólt: Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert! Ha alkalmazzuk az x=sina és y=cosa helyettesítést, akkor a következő trigonometrikus egyenlethez jutunk: Az egyenletrendszer hasonló módszerrel történő megoldása a ...
  2006. december 6.
 • Matematikai kifejezések
  Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kifejezések tárgyalása során a valós számok halmazát és a velük végzett műveletek tulajdonságait ismertnek tekintjük. Az algebrában kifejezésnek nevezzük a valós számoknak vagy betűknek a valós számok között ...
  2002. december 23.
 • Egyenlőtlenségek
  Egyenlőtlenségek megoldásakor sokszor kihangsúlyozzuk, hogy miben tér el az egyenletek megoldásától: - Ha az egyenlőtlenség mindkét oldalát negatív számmal szorozzuk vagy osztjuk, az egyenlőtlenség iránya megváltozik. - Az igazsághalmazt (a megoldások ...
  2003. február 3.
 • GeoGebra
  Az 1. ábra mutatja a program bejelentkező oldalát. Könnyen kitalálható, és megtanulható az ikonok használata. Az eszközsor ikonjai balról jobbra haladva a következők: bázispont mozgatása, bázispont elhelyezése, metszéspont szerkesztése, vektor, szakasz, ...
  2004. július 23.