alkotmány
(9)

 • Alkotmányt a francia népnek!
  Az 1791. évi alkotmány korszakalkotó jelentőségű volt Franciaország, illetve a francia forradalom történetében, mivel ez volt az ország első írott alkotmánya. Az alkotmány igénye annak a jogi forradalomnak a természetszerű következménye, mely az Általános ...
  2007. november 19.
 • Hogyan választanak az USA-ban?
  Az elnök és az elektorok George Washington 1783. januárjában George Washington az egyes államok kormányzóinak figyelmét felhívta arra, hogy az Unió fennmaradásának érdekében ki kell dolgozniuk egy közös alkotmányt. A konvenció megvitatására végül 1787. ...
  2007. november 4.
 • Az 1791. évi francia alkotmány
  Az 1791. évi alkotmány korszakalkotó jelentőségű volt Franciaország, illetve a francia forradalom történetében, mivel ez volt az ország első írott alkotmánya. Az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjainak elsődleges célja az volt, hogy végleg megakadályozzák az ...
  2006. november 28.
 • Cédrusba zárva
  Az előzmények XVI. Lajos Az 1792. év katonai (Valmy) és politikai (köztársaság kikiáltása) eredményeit követően a francia forradalom mind bel-, mind külpolitikai szempontból komoly megpróbáltatások elé nézett. XVI. Lajos pere, majd kivégzése, a girondi ...
  2007. október 22.
 • Alapvető jogok
  Az emberi és polgári jogok miden ember számára biztosították a jogi egyenlőséget, azaz megszüntették a származás alapján járó előjogokat és bizonyos értelemben korlátozták az állam hatalmát az emberek fölött. Ma Magyarországon ezeket a jogokat alapvetően ...
  2003. május 2.
 • Mi a lóg az alkotmánybírák nyakában?
  Arannyal megpecsételve Az Aranybulla tágabb értelemben az az arany pecsét, mellyel a magyar királyok III. Béla óta jelentékenyebb okmányaikat megerősíteni szokták: szűkebb értelemben pedig az az aranypecsétes szabadságlevél, mellyel II. András magyar ...
  2013. április 24.
 • Arany János
  A debreceni diákévek után tanít aztán 1836-ban -egy éles fordulattal- színésznek áll. Négy évvel később már aljegyző Szalontán aztán a helyi gimnázium rektora. Arany 1846-ban az "Elveszett alkotmány" című művével megnyeri a a Kisfaludy Társaság irodalmi ...
  2003. március 14.
 • Az emberi jogokról
  Emberi jogok (szerk. Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila) Osiris Kiadó Budapest, 2003. "Íme, egy jogi könyv az emberi jogokról. Egy jogi tankönyv, amely címként viselhetné: Az emberi jogok mai érvényben Magyarországon. Nem lehet elégszer ismételni a jelzőt ...
  2003. augusztus 4.
 • Puska
  Arany János (1817-1882) 1. Helye irodalmunkban - a Toldi szerzője- legnagyobb balladaköltőnk - a magyar irodalmi élet egyik vezéregyénisége Világos után - jeles Shakespeare-fordító - nyelvünk egyik legnagyobb ismerője, értője és ...
  2002. december 3.