alternatív pedagógia
(10)

 • Alternativitás
  Mi az alternatív és mi a "hagyományos"? (...) Annak megállapításához, hogy egy pedagógiai rendszer, egy eljárás alternatív-e, meg kell határoznunk, hogy mihez képest alternatív, vagyis más. Ehhez viszont egy standardot kell felállítani, amelyhez ...
  2003. november 19.
 • Témahét a Poliban
  Az intézmény alternatív iskola, pedagógiai célkitűzéseiben ugyanis az alternatív pedagógiai mozgalmakhoz kapcsolódik, a napi tanítási gyakorlatába pedig folyamatosan beilleszti a modern pedagógiai módszereket: a kooperációt, a kreativitás fejlesztését, a ...
  2012. május 4.
 • Tanár továbbképzések
  Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – és a magyar közoktatás szükségletei felől nézve – a Pedagógiai Alternatívák Irodájának egyik legfontosabb feladata, hogy az alternatív pedagógiák módszertani, didaktikai eredményeivel és a testi, lelki fejlődés ...
  2010. május 28.
 • Dalton-terv - A demokratikus pedagógiai módszer
  A Dalton - terv az egyik legdemokratikusabb pedagógiai módszerek egyike. Alapítója, Helen Parkhurst (1886-1973) amerikai tanárnő, reformpedagógus, Maria Montessori hallgatója és munkatársa, a "Dalton-laboratóiumi-terv" kialakítója, amely nevét az 1920-ban ...
  2007. november 24.
 • Ajánlattételi felhívás
  A TÁMOP 3.1.1 program keretében életre hívott felhívás célja, hogy bemutassa a hazai pedagógiai innovációkat, az alternatív és reformpedagógiák legkiérleltebb, modellértékű módszereit és hogy segítséget nyújtson a bevezetésükhöz. A felhívásra olyan ...
  2010. április 12.
 • A Montessori-módszer
  A Montessori - Pedagógia alapítója Maria Montessori (1870-1952) volt, Olaszország első orvosnője. Egyetemi tanulmányai után Rómában megnyitotta a híres Gyermekek Házát, s az itt gyakorlatban kidolgozott módszere tette világszerte elismertté. Később a ...
  2007. november 24.
 • Alternatív referencia-intézmények
  Utolsó frissítés ideje: 2010.06.03. A TÁMOP 3.1.1. 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt egyik fontos feladata a közoktatás modernizációját támogató hálózat kialakítása, működtetése és fejlesztése.  A cél olyan szolgáltatói ...
  2010. június 7.
 • Montessori iskolák
  Az iskola alapítványi fenntartású, ebből adódóan a szülők alapítványi hozzájárulást fizetnek, a gyerekek tanulmányi és szociális helyzetétől függően. Az Oktatási Centrum három intézményt tart fent: óvodát, elemi iskolát és gimnáziumot. Az elmúlt tanévek ...
  2006. január 11.
 • Hátránykompenzáló iskolai program
  Az amerikai példa szerint a program alkalmazásával jelentősen csökkenthető a leszakadó, peremhelyzetbe kerülő tanulók közösségen belüli aránya. De vajon mennyire lehet működőképes egy ilyen program Magyarországon? A kérdés nem is annyira elméleti, hiszen ...
  2005. január 31.
 • Pedagógiai Alternatívák Irodája
  Utolsó frissítés ideje: 2010.05.31. A magyar közoktatási intézmények pedagógiai kultúrájának egyik jellemzője, hogy csekély mértékben képes alkalmazkodni a tanulók egyéni (személyiségbeli, képességbeli, szocio-kulturális stb.) különbségeihez, és nincs ...
  2010. május 31.