anonymus
(4)

 • Egy örök rejtély
  A Gesta Hungarorum írójának, a titokzatos "P dictus magister"-nek (= P-nek nevezett mester) a kilétéről eltérő elképzelések élnek egymás mellett a tudományos életben. A különböző feltételezésekről már olvashattál a Sulinet hasábjain, ahol is a tudományos ...
  2003. október 25.
 • Középkori történeti munkák
  A gesták és íróik A Gesta Hungarorum kezdő sorai. P mester iniciáléja. Gesta vagy historia: gesta rerum vagy res gestae [l.] = viselt dolgok Az antikvitásból öröklött irodalmi jellegű műfaj, melynek szerzőjét többek között a szórakoztatás igénye ...
  2002. november 13.
 • Történetírási műfajok
  A fentiekben leírt korlátok természetesen igazak a középkori történetírásra is. A középkori műfajok közül emel ki néhányat a cikk, s mutat be illusztrációként egy-egy jellegzetes magyar reprezentánst. Krónika A görög khrono, azaz idő jelentésű szóból ...
  2013. szeptember 6.
 • Anonymus
  Anonymus szobra P. dictus Köztudott, hogy a magyarság őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó írott források száma igen csekély. Különösen kevés az ezen időszakra vonatkozó magyarországi keletkezésű forrás. A magyar tudomány ezért is használta ...
  2004. március 16.