anyanyelv
(11)

 • Az anyanyelv nemzetközi napja
  Az UNESCO 1999. november 17-én nyilvánította az anyanyelv nemzetközi napjává február 21-ét. A fontos történelmi háttéren alapuló világnap az anyanyelv fontosságát, azon belül is annak oktatását, fejlesztését, és szabad gyakorlását, valamint a különböző ...
  2018. február 21.
 • Anyanyelvi órák Luxemburgban
  Luxemburgban a három hivatalos nyelven kívül a portugál és az olasz gyerekeknek lehetőségük van néhány tantárgyat anyanyelvükön tanulni. Az úgynevezett integrált tanórák tehát a tanrendbe illeszkednek, és egyszersmind lehetőséget biztosítanak a két ...
  2004. április 29.
 • Anyanyelv
  Az anyanyelv folyamatos és jókedvű, beszédre, közlésre serkentő légkörrel, magával a beszélgetéssel fejlődik. Sajnos a képernyők nem pótolhatják a gyermeket körülvevő élő beszédet, viszont elnémítják a gyermek környezetében élő felnőtteket, ami az egyik ...
  2010. augusztus 18.
 • Az anyanyelv ünnepe
  International Mother Language Day Monument, Ashfield Park, Sydney, Australia A nemzetközi szervezet céljai között szerepelt, hogy felhívja a figyelmet a Föld sokszínűségére és a nyelvek gazdagságára. 1999. november 17-i bejelentése után az első alkalom ...
  2013. február 21.
 • Halotti beszéd
  Polgár - a szó legnemesebb értelmében. Annak a polgári eszménynek a megtestesítője, amit Európa nyugatabbik felén Thomas Mann is képviselt. Akárcsak a Nobel-díjas Mann, ő is a humánum, az emberi kultúra értékeinek pártfogója, védelmezője. Akár róla is ...
  2007. november 3.
 • Ingyenes beszédszűrés
  A magyar anyanyelv ünnepe november 13., hiszen az 1844-e törvény értelmében ekkor vált hivatalos államnyelvvé. Az ünnep egyben alkalmat nyújt arra is, hogy a nyelvvel és beszédvédelemmel, beszédfejlesztéssel kapcsolatos tudást és szándékot ...
  2012. november 13.
 • Magyar elsők
  Felségsértés- és vérfertőzés vádja, valamint egy érvénytelenített házasság - így indul majd Balassi újra megkérni, azóta megözvegyült, szerelme kezét. Ungnád Kristófné, azaz Anna (akit verseiben Júliának nevezett) kosarat ad. Balassi nemkívánatos személy ...
  2007. december 16.
 • Nyelvhasználat az unióban
  Sokan attól tartanak, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor "elveszítjük" anyanyelvüket, pedig ez egyáltalán nincs így. Az unió nyelvi politikája kiáll minden nemzeti nyelvért, egyáltalán nem célja az "egységes nyelv". A csatlakozáskor a magyar ...
  2001. május 10.
 • Kutyát ír, kutyát mond?
  Hazánkban igen széles körben elterjedt az a nézet, hogy a magyar nyelv az egyik legnehezebb a világon. Ezzel párhuzamosan az is afféle alaptétel, hogy a szegény külföldinek, ha magyar nyelv tanulására adja a fejét, legalább a kiejtéssel nem kell bajlódnia ...
  2014. március 13.
 • Idegennyelv-ismeret
  Egyesek két- vagy többnyelvű környezetben nőnek fel, mások később, például az iskolában, esti tanfolyamokon vagy egyszerűen mindennapi életük során tanulnak meg idegen nyelveket. Bármilyen formában történjék is, az idegennyelv-tanulással járó előnyök ...
  2016. szeptember 28.