augustus
(5)

  • A cumai Sibylla
    Az Aeneis avatta Vergiliust a római Homérosszá. Az olasz nemzet igazi eposza lett. Aeneast az isteni Julius Caesar és Augustus ősének, ezzel együtt Venus istennő leszármazottjának tartották. A Trójából Itáliába menekülő és ott új hazát szerző isteni sarj ...
    2014. október 7.
  • Nagy Sándor és az SDT
    Az isteni Augustus Alexandria elfoglalása után felhozatta a sírboltból és megszemlélte Nagy Sándor koporsóját és holttestét, majd aranykoszorút helyezett fejére, virággal borította el, úgy rótta le kegyeletét iránta. Az isteni Nagy Sándor mikor Ilionban ...
    2004. szeptember 8.
  • Az uralkodó is ember
    Törzsanyag Történelem A XII. században ritka jelenségnek számított a határozott elvekkel rendelkező, művelt és igényes királynő. Aquitániai Eleonóra autonóm személyiségként viselkedett, még szentföldi zarándoklaton is részt vett. cikkünk V. Károly ...
    2003. január 27.
  • Kooperatív irodalomóra
    Előkészületek Melyik az igazi Augustus? Ő? A tananyagnak az a célja, hogy a diákok csoportmunkában feldolgozzák Augustus korának irodalmi életét. Először csoportokat kell alkotni. A csoportok száma és létszáma az osztálylétszámtól függ, de 5-6 ...
    2007. december 27.
  • A Római Birodalom
    Az etruszkok azonban kiterjesztették rájuk a fennhatóságukat, ezért Róma hét királyából az utolsó három etruszk származású volt. Ebben az időszakban fejlődött Róma igazi városállammá, az etruszkoktól számos ismeretet és szokást sajátított el (politikai ...
    2008. augusztus 27.