bíboros
(4)

 • Mindszenty József bíboros III.
  Hamvas Endre csanádi püspöknek - akinek egyházmegyéjéből Eleket, Almáskamarást, Kübekházát és Újszentivánt érintette a kitelepítés - 1946. január 8-án kelt levelében a következőket írta: „A magam részéről illetékes helyen idejében mindent megtettem az ...
  2017. június 13.
 • Mindszenty József bíboros I.
  „Mindszenty József prímási tekintélyének teljes erkölcsi súlyát latba vetette az emberi jogok megsértése ellen" - írta róla monográfusa, Balogh Margit. Még veszprémi püspök korában - Grősz József kalocsai érsekkel közösen - fölhívta az Ideiglenes Nemzeti ...
  2017. május 30.
 • Mindszenty József az üldözöttek védelmében II.
  Már 1945. október 15-én - alig több mint egy héttel hercegprímási székfoglalása után - körlevelet adott ki a csallóközi üldözött magyarok kilátástalan helyzetére hívva föl a katolikus hívek - és az egész magyar közvélemény - figyelmét. Pásztorlevelében ...
  2017. június 6.
 • A katolikus egyház
  A katolikus egyházi rendbe, a klérusba, pappá szentelés útján lehet bekerülni. A felszentelés a katolikus egyház egyik eltörölhetetlen szentsége. A "világi" papokat, más néven klerikusokat azért nevezik így, mert a "világban", a hívek között végezték és ...
  2003. október 2.