barokk
(31)

 • Barokk Magyarországon
  A barokk megjelenése Az ellenreformáció és az abszolutizmus korstílusának is tartott barokk Itáliában, azon belül is Rómában alakult ki. Magyarországra a jezsuiták közvetítésével jutott el. Ezzel függ össze, hogy a nyugati országrészeken jelenik meg ...
  2014. július 22.
 • A barokk művészete
  Peter Paul Rubens: Phaeton bukása Tér és idő A barokk egyetemes igénnyel föllépő európai művészettörténeti korszak és stílusirányzat. A XVI. század legvégétől a XVIII. század közepéig tartó időszak a barokk fénykora, de nyilván jelentős eltérés ...
  2014. február 26.
 • Barokk képzőművészet
  Építészet A katolikus, főúri stílus jellemző épületei az abszolút uralkodó hatalom és az ellenreformáció győzelmét remélő/hirdető egyházi megrendelők által építtetett monumentális katolikus templomok, a királyi és a fejedelmi kastélyok és a városi paloták ...
  2014. március 4.
 • A tudomány „csillagórája” a 17. században
  Rembrandt: Dr. Nicolaes Tulp anatómiai előadása Szellemi háttér Ahogy a korszakoknál már szerepelt, a barokk a késő-reneszánsz kori manierizmust váltotta fel, nagyon sok stílusjegyében továbbvíve annak törekvéseit. A legjellemzőbb különbség az, hogy míg ...
  2014. február 25.
 • A barokkról
  A barokkot a klasszicizmus eszméinek követői sokszor a különlegességre törekvés, a különcség jegyei miatt bírálták utólag, díszességét, öncélúnak tekintett pompakedvelését nevetségesnek, érthetetlennek és értelmetlennek, szabálytalanságát bizarrnak ...
  2004. június 20.
 • Művészettörténet számítógépen II.
  A barokk művészet építészete  Kerettantervi tantárgyak megnevezése, amelyekben használható:    Rajz és vizuális kultúra (művészettörténet; történelem)  Évfolyam/korcsoport:    Rajz és vizuális kultúra 9-10. évfolyam  Az óravázlat felhasználásának ...
  2004. április 5.
 • A barokk festészet nyomában
  Kerettantervi tantárgyak megnevezése, amelyekben használható Rajz és vizuális kultúra (művészettörténet; történelem) Évfolyam/korcsoport: Rajz és vizuális kultúra 9-10. évfolyam Az óravázlat felhasználásának technikai feltételei: Számítógépterem ...
  2004. május 12.
 • A csoda poétikája
  Caravaggio: A lantjátékos (1596 körül) Az első operatermékek nagy részére jellemző lassú és egyhangú énekbeszéd-töredékek nem akadályozzák az előadót, hogy a hangsúllyal, az árnyalással, a beszédformálással és kiejtéssel, a hangszínnel megteremtse az ...
  2005. február 6.
 • A barokk Franciaországban
  A XVII. században - XIII. és XIV. Lajos uralkodásának idején - erős abszolút monarchia jött létre Franciaországban. Felvirágzását olyan kiemelkedő képességű államférfiak jó gazdaságpolitikájának köszönheti, mint Richelieu, Mazarin és Colbert. A király ...
  2004. június 20.
 • Kastélykirándulások
  Új stílus Magyarországon az 1800-as években megjelenő új stílus a nemzeti törekvések stílusa. Végigkíséri azokat a fontos változásokat, tükrözi azokat a törekvéseket, amelyek 1848 forradalmához vezettek. A haladást sürgető építtetők elfordulnak a nem ...
  2004. augusztus 26.