biblia
(8)

 • A Vizsolyi Biblia
  A Vizsolyi Biblia tartalmazza a Szentírás első, teljes magyar fordítását. A terjedő protestantizmusnak köszönhető, hogy a katolikus felekezetű Habsburgok meglehetősen szigorú korlátozó intézkedései ellenére is 1590-ben megszületett az első nyomtatott ...
  2002. február 26.
 • Könyv a könyvben
  A szövegköztiségnek egy egészen különleges válfaját képviselik azok az irodalmi művek, amelyek más irodalmi művekben jelennek meg: könyvek könyvekben. Milyen hatásuk van ezeknek a rendkívül direkt utalásoknak? Lássunk erre néhány példát. Megtérés és ...
  2014. április 3.
 • Bibliai tévedések
  "Nincs szó semmiféle kitalálásról. Csak összegyűjtöttük a bibliaszakértők minden olyan hozzájárulását, amelyek különböző okoknál fogva nem jutottak el a nagyközönséghez - magyarázza Beretta, az Avvenire, az Olasz Püspökök Konföderációja lapjának ...
  2002. november 19.
 • Járványok az ókorban
  A Biblia a poklosságról (Mózes III. könyvébõl) Mózes 11. Rész. A tiszta és tisztátalan állatok Szóla ismét az úr Mózesnek és Áronnak, mondván nékik: 2. Szóljatok Izráel fiainak, mondván: Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek minden barmok közűl, ...
  2003. október 2.
 • Birodalmak
  Törzsanyag A pokol ikonográfiája Az az érzés, hogy a világegyetem három részre tagolódik - a modern űrkutatás eredményei következtében a bibliai teremtésfelfogással szemben érzett, szinte általános szkepszis ellenére - még mindig általánosnak mondható ...
  2002. augusztus 30.
 • Lehetőségek a világvégére
  Tíz lehetőség a világvégére Az emberiség előtt még szép és hosszú pályafutás áll, vagy meg vannak számlálva a napjaink? Egyes kutatók ez utóbbira szavaznak, azzal érvelvén, hogy a Földön valaha élt fajok 99,9%-a mára kihalt, így aligha valószínű, hogy ...
  2012. november 6.
 • Kozmosz az emberben
  Minden világ a Mérhetetlen része, Az isten is a Lelkek Egy-Egésze. József Attila: A Kozmosz éneke A mitológiától a filozófiai felvetésig Orpheus lírája A mikrokozmosz kifejezés alapvetően két görög szó összetétele, a mikrosz = kicsi és a kozmosz = ...
  2007. november 21.