bulla
(1)

  • Az inkvizíció története
    Elõzmények Az események szálát valahol a Római Birodalom korában kell felvenni. A negyedik századra a Birodalomban megszűnik a központilag irányított keresztényüldözés, melynek eszközei (pl. a keresztényekkel szemben felhozott vádak: orgiák tartása ...
    2005. április 24.