csillagászat
(44)

 • Greenwich, ahol kelet és nyugat találkozik
  Királyi Obszervatórium, GreenwichA földrajzi szélesség már régóta nem jelentett problémát, hiszen az könnyen meghatározható a Sarkcsillag horizont feletti magasságából. Annál keményebb dió volt viszont a másik koordináta megfejtése. A földrajzi hosszúság ...
  2001. augusztus 28.
 • Corvina és közlekedés
  Olasz földön Ágyús lőcsös szekér Mátyás korából a hadviseléssel kapcsolatban a XV. század végére szintén értékes tapasztalatok gyűltek össze. Az olasz haditechnikának ebben az időben jelentős újításai voltak. Az ágyúkészítés már túljutott az első ...
  2002. október 27.
 • Tudomány és irodalom
  Nyelvészet A Kr. e. V-IV. század környékén élt az indiai nyelvészet megteremtője. Pánini az első nyelvészeti munka szerzőjeként azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hatalmas területen használt és ezért sokféle formában eltorzult nyelv egységesebb és ...
  2014. február 4.
 • Kepler törvényei
  A bolygómozgás törvényeinek előzményeit Tycho Brahe rendkívül pontos megfigyelései jelentik. A dán csillagász által három évtizeden keresztül gyűjtött adatok szolgáltak Johannes Kepler számára elegendő adattal ahhoz, hogy megalkossa törvényeit. Tycho ...
  2007. december 22.
 • Üstökösök - letölthető prezentáció
  Az üstökösök olyan égitestek, amelyek külsejükben lényegesen felülmúlják saját jelentéktelenségüket. /Marik Miklós/ A mottó ellenére egy üstökös megjelenése az égbolton mindig félelemmel és egyben csodálattal tölti el az embereket. A középkorban az ...
  2000. október 27.
 • A turbina atyja
  Élete és munkássága Segner János András Pozsonyban született 1704. október 9-én. Ott is tanult. Majd német egyetemekre került tanárnak, s tudós professzor tisztében korának egyik jeles fizikusaként és matematikusaként szerzett európai hírt, nevet, rangot ...
  2007. december 17.
 • Az élő világegyetem könyve
  Grandpierre Attila irodalmi pályafutását költőként kezdte, de ismertté a történelem fehér foltjainak megrögzött kutatójaként és a természettudományok, különösképpen a csillagászat területén végzett munkássága által vált. Fő természettudományos kutatási ...
  2013. június 25.
 • A reneszánsz
  A reneszánsz stílust hagyományosan a polgári réteg megerősödéséhez szokták kötni, hiszen a művészetben megjelenő jelentős szemléletváltás egybeesik avval a társadalmi és gazdasági folyamattal, aminek lényege a kereskedők és iparosok, és evvel együtt a ...
  2004. június 20.
 • Egy körbeforgó spirálcsillag
  Csillagászat: Infrared Spatial Interferometer Group at Space Sciences Laboratory, University Berkeley - Egy amerikai kupályaátmérőjének. tatócsoport a hawaii Keck I távcsővel nemrég egy körbeforgó spirálishoz (vagy papírforgóhoz) hasonlítható ...
  2001. november 6.
 • Planetárium a szobában?
  Az égre tekinteni mindig is szeret az ember, akár nappal, akár éjszaka. A nappali égbolt is szép, a csillagos ég azonban túlzás nélkül nevezhető gyönyörűnek. Nem mindenki teheti meg, vagy teszi meg azonban, hogy vállalja az éjszakai észlelésekkel járó ...
  2014. szeptember 18.