egyenes
(17)

 • Geometriai inverzió
  Szerkesztési feladatok Adott a síkban két kör és egy pont. Szerkesszünk olyan kört, ami átmegy az adott ponton, és érinti az adott köröket. Szerkesszünk három adott kört érintő kört. Adott egy pont, egy kör és egy egyenes. Szerkesszünk olyan kört, ami ...
  2002. augusztus 30.
 • Koordinátageometria
  A flash animáció: Először meg kell adni az egyenesek egyenletében szereplő együtthatókat, majd a "KISZÁMOL" gombra kattintva megkapjuk a metszéspontjuk koordinátáit, és a program ábrázolja is az egyeneseket. Két pont távolságának meghatározása Pont ...
  2006. október 16.
 • 3. feladat
  Javasolt évfolyamok: 8-10. évfolyam. A feladat megoldása A feladat feltételeinek megfelelő P pont könnyen szerkeszthető a következő módszerrel. Jelöljünk ki egy d(e,e') távolságot, amely kisebb, mint d, majd szerkesszünk az e egyenestől ekkora ...
  2004. május 14.
 • Mi a geometria?
  Egy korábbi anyagunkban már szóltunk arról, hogy egy matematikai fogalomrendszer felépítéséhez először is az alapfogalmakat kell megadnunk. Ezek után az alapfogalmak későbbiekben felhasznált tulajdonságait axiómákban rögzítjük, majd további fogalmakat ...
  2002. november 4.
 • Koordinátageometria
  A piros háromszögre kattintva indíthatjuk el. Hangsúlyozzuk, hogy csak akkor szabad használni ezt az animációt, amikor a "kézzel" történő számolást már begyakoroltuk.
  2006. augusztus 21.
 • A koordinátageometria
  Két pont távolsága: A pontok koordinátáinak megadása után a program megadja a távolságukat, és szemlélteti is a számolás módját. A csúcsaival adott háromszög területe: A csúcsok koordinátáinak megadása után az animáció lerajzolja a háromszöget, és ...
  2007. november 27.
 • Geometriai feladatok 1.
  Javasolt évfolyam: 8-9. évfolyam. A feladat megoldása A letölthető szerkesztésben az Adatok fólián helyeztük el az adott P pontot, valamint a szintén adott e és f párhuzamos egyeneseket meghatározó bázispontokat. A feladat egy lehetséges megoldásához ...
  2004. május 14.
 • Közepek
  A fenti ábrán legyen az AB szakasz hossza a, a BC szakasz hossza b. Az AC átmárőjű kör középpontja O. Az O pontban az AB egyenesére emelt merőleges körrel való metszéspontja D. A B-ből a körhöz húzott érintő érintési pontja E. E-ből az AB egyenesére ...
  2003. április 9.
 • 4. feladat
  Adott az ABC háromszög, valamint a vele tengelyesen tükrös helyzetű A1B1C1 háromszög. Húzzunk párhuzamost A1-en keresztül BC-vel, B1-en keresztül AC-vel, végül C1-en keresztül AB-vel. Mutassuk meg, hogy ez a három egyenes egy ponton halad át! ( ...
  2003. április 17.
 • 2. feladat
  Javasolt évfolyamok: 8-10. évfolyam. A feladat megoldása A feladat egyszerű gyakorlópélda az eltolás témaköréből. A megoldáshoz toljuk el a p egyenest az AB mentén, majd a kapott p' egyenes metszi ki a k körből a megfelelő K pontot, vagy pontokat. A ...
  2004. május 14.