egyenlet
(17)

 • Egyenletek
  Törzsanyag Dr. Munkácsy Katalin Amikor az ismeretlen önmagával van megszorozva Érdekességek a magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéből I. Ennek a cikknek a szerzője, aki az ELTE TFK docense, arra vállakozott, hogy áttekinti az egyenletek ...
  2003. január 9.
 • Emelt szintű érettségi XVI.
  6. tétel: Másodfokú függvények, egyenletek, egyenlőtlenségek Definíciók Másodfokú függvények (külön dokumentum) Másodfokú egyenletek megoldása: Konstans tag nélküli másodfokú egyenlet megoldása • Elsőfokú tag nélküli másodfokú egyenlet megoldása • ...
  2005. február 16.
 • Másodfokú egyenlet
  Az első animáció: Az együtthatók megadása után kiszámíthatjuk az egyenlet megoldásait. Az érdeklődők számára megadjuk a program algoritmusát leíró blokkvázlatot is: Egy másik animáció: Tarcsay Tamás
  2005. augusztus 16.
 • A kölcsönösen egyértelmű függvények
  Ha egy egyenlet mindkét oldalán ugyanolyan alapú exponenciális vagy logaritmusos kifejezések állnak, akkor az exponenciális vagy a logaritmus függvények kölcsönösen egyértelműségére hivatkozva át szoktunk térni a kitevők, vagy a numerusok közötti ...
  2005. december 27.
 • Magasabb fokú egyenletek
  A magasabb fokú egyenletek legegyszerűbb képviselői a másodfokú egyenletek. Ezek megoldását minden magyar középiskolás megtanulja az érettségiig. Először kicsit bonyolultnak, titokzatosnak tűnik a megoldási algoritmus, de rövid gyakorlás után kiderül, ...
  2003. január 6.
 • Számítógép a matematikában
  A KöMaL. B. 4027. feladata így szólt: Oldjuk meg az egyenletet! Nézzük meg, hogy mit kezd ezzel az egyenlettel a Derive program!Nézzük meg, hogy mit kezd ezzel az egyenlettel a Derive program! A program megadott három megoldást, de ha ezt küldenénk ...
  2007. november 19.
 • A Lotka-Volterra egyenletek
  Egy ragadozó és áldozata (forrás: wikimedia) Az mindenki számára egyértelmű, hogy az élő közösségekben a populációk egymással kölcsönhatásban vannak. Ezeket a kölcsönhatásokat aszerint is csoportosíthatjuk, hogy ez egyes populációk egyedszámát növelik ...
  2007. szeptember 23.
 • A valószínűségszámítás
  Legyen N pozitív valós szám! Válasszunk véletlenszerűen egy olyan (p, q) valós számpárt, melyre igaz, hogy abszolút értékük egy adott N számnál nem nagyobb. Mennyi annak a valószínűsége, hogy az Legyen N pozitív valós szám! Válasszunk véletlenszerűen egy ...
  2007. november 9.
 • Egyenlőtlenségek
  Egyenlőtlenségek megoldásakor sokszor kihangsúlyozzuk, hogy miben tér el az egyenletek megoldásától: - Ha az egyenlőtlenség mindkét oldalát negatív számmal szorozzuk vagy osztjuk, az egyenlőtlenség iránya megváltozik. - Az igazsághalmazt (a megoldások ...
  2003. február 3.
 • A számítógép ismét segített
  Minek az egyenlete? A kör egyenletének megtanítása után - a szokásoknak megfelelően - felvetettük azt a kérdést, hogy minden másodfokú, kétismeretlenes egyenlethez van-e olyan kör, aminek az egyenlete. Úgy keresetük a választ a kérdésre, hogy megadtam a ...
  2005. március 22.