Kategóriák

egzisztencializmus
(3)

 • Én és Te – találkozások
  Martin Buber dialógus-etikája az ún. „vallásos egzisztencializmuson”, illetve a perszonalizmuson belül az ilyen megoldásmódok egyikeként született. Buber (1878-1965) Bécsben született zsidó családban, gyermekkorát javarészt nagyapjánál töltötte Lvovban, ...
  2013. december 10.
 • A naturalizmus
  Aquinói Szent Tamás munkában Morális arkhimédészi pont Amikor erkölcsi dilemma elé kerülünk és döntenünk kell, akkor egy olyan korrekt etikai vonatkoztatási pontot keresünk, amelyre támaszkodva helyes morális ítéletet alkothatunk. A naturalista etika ...
  2013. szeptember 12.
 • A jó halál - emberi méltósággal?
  A derengő halál A merkantilisták gazdasági megfontolásból szorgalmazták az élet meghosszabbítását, majd Bentham, az utilitarizmus képviselőjeként az emberi hasznosság jegyében érvelt, és az élet fokmérőjének a boldogságot tartotta. A romantika is hatással ...
  2014. január 28.