emotivizmus
(3)

 • Igen / nem! Pfuj / hurrá!
  Mivégre is a morális érzék? Ha a hírekben gyilkosságról tudósítanak bennünket, azt mint bűnt mélységesen elítéljük. De belegondoltál-e abba, hogy akárhogy is keressük a gyilkosságban a bűnt, azt mint tényszerű adottságot nem találjuk. Pusztán a „morális ...
  2013. december 18.
 • A naturalizmus
  Aquinói Szent Tamás munkában Morális arkhimédészi pont Amikor erkölcsi dilemma elé kerülünk és döntenünk kell, akkor egy olyan korrekt etikai vonatkoztatási pontot keresünk, amelyre támaszkodva helyes morális ítéletet alkothatunk. A naturalista etika ...
  2013. szeptember 12.
 • Az erkölcstan alapfogalmai
  Az alapok Ahhoz, hogy már etikai stúdiumaink elején nagy biztonsággal eligazodjunk és termékeny vitákat generálhassunk, illetve részesei lehessünk eredményes és izgalmas disputáknak, megfelelő eszközként tisztázzunk néhány alapvető etikai terminust. Ezek ...
  2013. június 7.