erdély
(21)

 • Erdély aranykora
  Erdély aranykorából A református fejedelem Bethlen Gábor neve, életpályája és nagyszabású alkotásai szorosan összeforrtak hazánk református egyháztörténetével. A fejedelem megalkuvás nélkül, állhatatosan küzdött a protestánsok vallásszabadságáért és ...
  2000. december 15.
 • Önáltató vallomások
  Az erdélyi emlékiratírók A 17-18. századi Erdélyben megjelenik egy sajátos műfaj: az emlékirat-irodalom, s három olyan alkotást hagyott az utókorra, amelyek alapvetően befolyásolták a magyar próza fejlődését. Kemény János (1607-1662) tatár fogságban írta ...
  2013. július 24.
 • A tellúr
  A tellúr a periódusos rendszer VI. főcsoportjában található az oxigén és a kén társaságában. A félvezető tulajdonságú elem gyakorlati haszna nem túlságosan jelentős, elsősorban ötvözőelemként, illetve zománcokban és detonátorokhoz használják. Érdekes, ...
  2007. november 16.
 • Kalotaszeg
  Néprajzi hagyományokban igen gazdag terület. A férfiak a földművelésen kívül a nép tárgyak készítéséhez is értenek. Egy-egy falu különféle mesterségekre szakosodott. P.: Inaktelke-varga, darócvarró, Jászótelke -szalma-kalap készítés; Magyar Valkó - ...
  2003. április 2.
 • Matematikusok Erdélyből
  Bolyai János (1802 - 1860) Bolyai János Kolozsváron született, hadmérnökként dolgozott, Az abszolút geometria korszakalkotó felfedezését közlő dolgozata, az Appendix 1832-ben jelent meg latin nyelven, atyja Bolyai Farkas Tentamen című műve ...
  2007. november 8.
 • Az erdélyi szászok
  Nyelvi kutatások azt engedik igazolni, hogy a szászok ősei elkülönült területekről érkezhettek, így az első bevándorlók nem csak a belső-német területekről, hanem Flandria, Rajna, Luxemburg és Mosel vidékekről is érkeztek. A különféle vidékekről érkező ...
  2012. május 17.
 • A Szentföldön és Magyarországon
  A szentföldi harcok A Kardhordozók rendjének tagjai. A szentföldi tevékenység biztosítása sokban függött a pénzjövedelmektől, s mint a többi lovagrendnél, ez a teutonoknál is a földbirtokokból származott. De, ellentétben például a templomosokkal, a ...
  2003. március 5.
 • I. Lipót
  A nagy tudású, több nyelven beszélő, rendkívül vallásos uralkodót jeles műgyűjtőként, iskolaalapítóként és zeneszerzőként is ismerték. Apja III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király volt, fia pedig I. József. III. Ferdinánd és Mária ...
  2004. június 10.
 • Bihari víznyelők
  Vizet nyelő dolina, szomjazó víznyelő Karsztos táj a Pádis-fennsík keleti részén"Karsztos területeken a csapadékvíz mélybeszivárgását a víznyelők jelzik. Ezek tölcsérszerű mélyedések." Gyakran olvashatunk ilyen és ehhez hasonló mondatokat ...
  2003. október 26.
 • Fejezetek a magyarországi bolgárság történetéből II.
  Ennek egyik oka az volt, hogy mindkét régióban éltek a középkortól kezdődően kisebb-nagyobb bolgár közösségek. Ennél az érzelmi indíttatásnál azonban jóval fontosabb lehetett, hogy Erdélyben az alvinci ferences rendházban volt a bolgár katolicizmus ...
  2014. augusztus 4.