erkölcs
(33)

 • Erkölcs? Mivégre?
  Erkölcs és etika Az erkölcs és az etika vizsgálata mindig is foglalkoztatta az embert, hiszen cselekedeteihez minden korban minden generáció igyekezett valamiféle objektív iránytűt találni. Jelen írásunkban azt vizsgáljuk meg, miként definiálták az ...
  2013. május 31.
 • Erkölcs és genetika
  A morálfilozófia ingoványos talaja? „…elérkezett az ideje, hogy az etikát időlegesen kivegyük a filozófusok kezéből és biológiai alapokra helyezzük.” (E. O. Wilson, idézi: Mannhardt, 2004, 81.) Az ilyen típusú szociobiológiai megközelítés az evolúció ...
  2013. október 9.
 • Morál és…
  Immanuel KantBefolyásoló tényezők Az erkölcsi előírások, etikai normák nem alkalmazhatók mereven és egzakt módon, ugyanis a jó és a rossz azon kritériuma, mely döntéseinket befolyásolja, nem mutatkozik meg azonnal és egyértelműen, sőt az esetek nagy ...
  2013. május 31.
 • Az örök élet moralistája
  Ny. F. Fjodorov (1829-1903) 1829-ben egy előkelő nemes törvénytelen gyermekeként született, neveléséről viszont a nagybátyja gondoskodott. Kezdetben természettudományi képzésben részesült, de egyik vizsgáztatójával való konfliktusa és a nagybácsi váratlan ...
  2014. március 3.
 • Honnan az értékek?
  Nicolai Hartmann Hartmann Rigában született, de középiskolai tanulmányait már Szentpétervárott, egy német nyelvű gimnáziumban folytatta, majd orvostanhallgató lett Tartu-ban. 1903-tól Szentpétervárott, majd 1905-től Marburgban klasszika-filológiát, ...
  2014. január 2.
 • Lélek és erkölcs?
  Az id és az ego Freud és követői alapvetően három összetevőre vezetik vissza az emberi személyiséget, nevezetesen az id-re, az egora és a szuperegora. Az id (magyar fordításban az ősvalami; az ösztönén) az emberi személyiség veleszületett, biológiailag ...
  2014. október 7.
 • Készakarva nem lehetsz rossz?
  Jolandában ekkor tudatosult, hogy időközben áttévedt a szomszédos árusokhoz és azok árujából szemezgetett, ezért állt elő egyikük ezzel a követeléssel. Jolanda teljes jóhiszeműséggel azzal védekezett, hogy ha tudta volna, hogy ez már egy másik árus ...
  2013. szeptember 26.
 • Értékek mentén
  Az érték a mérték Minden erkölcsi előírást betartani, az összes morális parancsot egyszerre szem előtt tartani lehetetlen. Ilyenkor a morális értékek segítenek eligazodni bennünket,  illetve a helyes döntéshez hozzásegíthetnek. Tisztában kell lennünk az ...
  2014. március 20.
 • Az élet gondozása
  Tulajdonképpen mi az élet? Mivel a bioetika legfőbb vizsgálódási területe az élet, illetve annak különböző formái és megnyilvánulásai, ezért vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, mit is érthetünk ez alatt a fogalom alatt! Ez annál is időszerűbb, hiszen a ...
  2014. június 3.
 • Az egyszerű élet titka
  Egy különös személyiség Kant (1724-1804) Königsbergben született polgári családban. A hagyományos klasszikus neveltetést és oktatást a Collegium Fridericianumban szerezte, majd 1740-ben beiratkozott a königsbergi egyetemre, ahol az orvosi és teológiai ...
  2014. február 6.