esztétikai gondolkodó
(1)

  • József Attila
    Tanulmánytöredékeiben egy olyan komplex rendszer kialakítására tett kísérletet, melynek feladata a művészet minden más tudatformától különböző sajátos mibenlétének megragadása lett volna. Napi kritikáiban, a korabeli irodalmi vitákhoz való ...
    2005. január 2.