euklideszi geometria
(5)

 • A geometria Legoja
  Napjaink középiskolai geometria tananyagának jó részét megtalálhatjuk  Eukleidész Elemek című művében. A geometria gyakorlati hasznát senki nem vitatja, ezen túl azonban ókori görögök a geometria tanításának esztétikai fontosságot is tulajdonítottak. ...
  2014. július 8.
 • Hogyan rajzolhatunk ellipszist?
  A geometria két fontos objektuma az egyenes, és a kör. Az egyenest vonalzóval rajzoljuk meg, a kört körzővel. Ez a két görbe a matematika alapvető görbéi: az egyik a "legegyenesebb", ami csak létezhet, a másik a "legkerekebb": a legtökéletesebben kerek, ...
  2014. január 9.
 • Geometria 1.
  Törzsanyag Mi a geometria? A geometriák felépítéséről szóló cikk tanulmányozásával képet kaphatunk arról, hogy milyen geometriák léteznek, és azok miben térnek el egymástól. Az euklideszi szerkesztésről Ebből a cikkből megismerkedhetünk az euklideszi ...
  2002. november 5.
 • Mi a geometria?
  Egy korábbi anyagunkban már szóltunk arról, hogy egy matematikai fogalomrendszer felépítéséhez először is az alapfogalmakat kell megadnunk. Ezek után az alapfogalmak későbbiekben felhasznált tulajdonságait axiómákban rögzítjük, majd további fogalmakat ...
  2002. november 4.
 • A Kisherceg geometriája
  - Odahaza, mondta a Kisherceg, az egyik vulkántól a másikig mindig vezet egy olyan út, amely nem hosszabb a többinél. Ezt az utat hívom szakasznak. - Ez minálunk is így működik. Két pont között a legrövidebb távolág a két pontot összekötő szakasz hossza. ...
  2007. november 19.