európai unio
(51)

 • Intézmények
  Európai Konvent A Konvent egy Európai Alkotmány létrehozásán munkálkodik, előkészíti az Európai Unió jövőjét meghatározó intézményi reformokról meghozandó döntéseket. A testületben Magyarország lényegében teljes jogú tagként vesz részt. Az Európai ...
  2004. február 19.
 • Sajátos nevelési igény
  A sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos európai politika Mi jellemzi ma Európában a sajátos nevelési igényekkel kapcsolatos politikát? (...) Mindenekelőtt négy alapvető jellemzőt szeretnék előrebocsátani. Az első az, hogy ezen a területen az Európai ...
  2004. március 9.
 • Európai egységgondolat
  Az egyetlen alternatíva Zeusz és Europé Európa históriáját a 20. század végéig az egymástól többé - kevésbé független nemzetállamok történeteként szoktuk tárgyalni, de emellett jó, ha tudjuk, az európai gondolkodók egy jelentős csoportja az évszázadok ...
  2003. január 2.
 • Az Európai Bíróság
  Az Európai Bíróság Az Európai Bíróság létrejötte egyidős az 1950-ben létrehozott három közösséggel, az Európai Szén- és Acélközösséggel, az Európai Atomenergia Közösséggel és az Európai Gazdasági Közösséggel. Jelenleg a szervnek 15, a tagállamok ...
  2003. március 10.
 • Uniós adatok I.
  A Parlament képviselői Ezeket a választásokat regionális alapon (mint pl. az Egyesült Királyságban, Olaszországban és Belgiumban), nemzeti alapon (mint pl. Franciaországban, Spanyolországban és Dániában), vagy kevert rendszer szerint (mint pl. ...
  2004. június 16.
 • Az európai foglalkoztatás
  Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (Public Employment Sevice - PES) Az Európai Unió Állami Foglalkoztatási Szolgálatai egy olyan hálózatot jelentenek, ahol több, mint 5000 munkaügyi hivatal és több, mint 100000 munkatárs segíti a munkavállalókat és a ...
  2004. január 31.
 • Újabb fordulat előtt 3.
  Centrumok és perifériák a világgazdaságban A központ központja: a tőzsde New Yorkban.Mint sorozatunk korábbi részeiben ( Európa elvesztett vezető szerepe; Az "Egyesült Európa" eszméjének kialakulása) utaltunk rá, a múlt század során a világgazdasági ...
  2003. május 6.
 • Nyelvtanulás és nyelvi diverzitás
  Az akcióterv három területet ölel föl: ki kell terjeszteni az élet hosszig tartó nyelvtanulás előnyeit minden állampolgár számára; olyan tanulási környezetet kell kialakítani, amely kedvez a nyelvtanulásnak; a nyelvtanulásban helyet kell biztosítani a ...
  2004. július 13.
 • Az Európai Unió Tanácsa
  Az EU öt fő szerve közül a Tanács egy olyan fórum, ahol a tagországok véleményeiket és érdekeiket közvetlen módon kifejezhetik, mindamellett hogy szem előtt tartják az Unió közös céljainak megvalósítását. Így aztán egyszerre tárgyalási színtér és ...
  2003. március 10.
 • Az Európai Számvevőszék
  Az Európai Számvevőszék 1977-ben kezdte megműködését. Létrehozásától kezdve jelentősége egyre inkább növekedett, annak tekintetében, hogy milyen mértékben erősödött a nyilvános ellenőrzés és az áttekinthetőség igénye a közösség tagjaiban. Hatáskörébe ...
  2003. március 10.