felelősség
(11)

 • Felel-ősség
  Honnan is ered a felelősség? A felelősség leginkább akkor tudatosul, amikor nagyobb horderejű döntést hozunk, illetve amikor a jaspersi értelemben vett határhelyzetbe, egyfajta válsághelyzetbe kerülünk. Ha azonban általánosságban vizsgáljuk meg a ...
  2014. február 7.
 • Az iskola be tud avatkozni
  Milyen iskolát tart jó iskolának? Milyen feladatokat lát el a jó iskola? Szerintem az a jó iskola, ahol a gyerekek és a tanárok is jól érzik magukat. A jó iskola szerintem az, ahol a tanulást, a tudásszerzést örömforrásként élik meg a gyerekek. Egy ilyen ...
  2010. augusztus 26.
 • A kényszertől a bioetikáig
  Egy régi-új téma A bioetika viszonylag új területe az alkalmazott normatív etikának, de gyökerei a régmúltba tekintenek vissza. Mint orvosi etika egészen az ókori görög orvosig, Hippokratészig vezethető vissza, aki nevezetes esküformulájával évezredekre ...
  2014. június 5.
 • Nevelési hibáink 2.
  A gyerekek, ahogy régen is, ma is gyakran elfelejtenek hangosan előre köszönni a szomszéd néninek vagy sapka nélkül akarnak az udvarra menni. Nemcsak a kicsik követik el azonban generációkról generációkra ugyanazokat a csínytevéseket, de mi, szülők is ...
  2005. március 22.
 • Dalton-terv - A demokratikus pedagógiai módszer
  A Dalton - terv az egyik legdemokratikusabb pedagógiai módszerek egyike. Alapítója, Helen Parkhurst (1886-1973) amerikai tanárnő, reformpedagógus, Maria Montessori hallgatója és munkatársa, a "Dalton-laboratóiumi-terv" kialakítója, amely nevét az 1920-ban ...
  2007. november 24.
 • Zöldőrség
  Képzeld el, hogy egy kis időre kiköltözöl a szabadba, és mindent, ami a létfenntartásodhoz szükséges – a saját erődet és kreativitásodat latba vetve –, magad állítasz elő. Embert próbáló feladat, igazi túlélő próba. Hozzá vagyunk szokva, hogy a táplálékot ...
  2010. május 4.
 • Helyzetjelentés
  Hazánk uniós csatlakozásával kihívások várnak a magyar közoktatásra és ezen belül a gyógypedagógiára is. A Nemzeti Fejlesztési Terv hangsúlyozott része a hátrányos helyzetű tanulók nevelésnek-oktatásának fejlesztése a minél eredményesebb társadalmi ...
  2003. december 3.
 • A gonosz nyomában
  Hannah Arendt (1906-1975) Hannoverben született egy asszimilálódott zsidó család gyermekeként, apját azonban korán elvesztette. Königsbergben végezte a gimnáziumi tanulmányait, majd 1924-ben Marburgban beiratkozott az egyetemre, ahol a filozófiával, a ...
  2013. december 16.
 • A jó halál - emberi méltósággal?
  A derengő halál A merkantilisták gazdasági megfontolásból szorgalmazták az élet meghosszabbítását, majd Bentham, az utilitarizmus képviselőjeként az emberi hasznosság jegyében érvelt, és az élet fokmérőjének a boldogságot tartotta. A romantika is hatással ...
  2014. január 28.
 • Demokráciára nevelés
  A jelentés arra tett javaslatokat az angol oktatási és munkaügyi miniszter számára, hogy miként lehet a kötelezően tanítandó társadalomismeret tananyagát olyan interdiszciplináris ismeretek tárházává tenni, amelyek pozitívan alakítják a társadalmi ...
  2003. május 4.