felmentés
(2)

  • A testi fogyatékos tanulók
    2.1. A mozgáskorlátozott tanuló   Mozgáskorlátozott az a tanuló, akinél a mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a ...
    2008. május 25.
  • Az SNI gyermekek
    - Ha a vizsgázót a Ktv. 30.§ (9) bekezdése alapján a kötelezõ érettségi vizsgatantárgynak megfelelõ tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés és minõsítés alól, helyette a választott vizsgatárgyból tesz érettségi vizsgát [6.§ (6)]. -  Az ...
    2008. május 20.