felvilágosodás
(6)

 • A felvilágosulás irodalma
  Kelet-Európában a felvilágosodás viszonylag később alakult ki, mint Angliában vagy Franciaországban. Ennek oka elsősorban az ezen a területen lévő országok gazdasági, társadalmi berendezkedésében keresendő. A megmerevedett feudalizmus, a polgárság hiánya ...
  2007. november 10.
 • Sapere aude!
  A függetlenség kikiáltása Embereszmény A klasszicisták alapvetően racionalisták voltak, az antik remekművek vizsgálatától azt remélték, hogy felfedezik a tökéletes alkotás szabályait. Az előzőekből az is következik, hogy a klasszicista embereszménye az ...
  2014. március 11.
 • Rousseau
  Szemben az árral? Rousseaut sokan sokféleképp igyekeznek értelmezni és eszméit továbbadni. Ám komoly fejtörést okozhat e gondolkodó, hiszen élete és eszméi, a felvilágosodás és politikai nézetei között igen nagy a distancia. De elvethetjük-e Rousseau ...
  2007. december 29.
 • A felvilágosodás
  Az európai és a magyar felvilágosodásról, filozófusairól és neves szerzőiről készült ppt-diasorunkat itt tekintheted meg.
  2005. október 9.
 • A felvilágosodás hatása
  Bevezető gondolatok A felvilágosodás a XVII-XVIII. század filozófiai, eszmetörténeti mozgalma. Kialakulásához hozzájárult a fizika XVII. századi fejlődése, elsősorban Newton munkássága. A vélekedés helyett a tapasztalat került előtérbe, a világot ...
  2014. április 15.
 • A Hazafiúi Magyar Társaság
  A felvilágosult abszolutizmus kora II. József és II. Lipót II. Lipót halála után (1792) azonban jelentős szemléletváltás történt az uralkodói udvarban: I. Ferenc a hagyományos rendiség kereteit, majd a feudális jellegű abszolutisztikus uralom ...
  2007. november 21.