felzárkóztatás
(16)

 • Felzárkóztatás
  A tanulási gondokkal, magatartási problémákkal küzdő gyerekek jó része nem fejezi be tanulmányait, nem szerez végzettséget, így jelentős hátránnyal indul a munkaerőpiacon, emiatt pedig kudarccal a felnőtt életben. Ezért az EU országaiban fontos cél az ...
  2009. június 9.
 • Felzárkóztatás számítógéppel
  Az ELTE Természettudományi Karának Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központjában működő UNESCO-kutatócsoport a nemzetközi tapasztalatok áttekintésével, a tanárok felkészítésével, az infrastruktúra kiépítésével és a kiválasztott diákok általános ...
  2004. december 1.
 • Felzárkóztatás
  Európában erre az egyik legéletképesebb megoldás a dán termelőiskolai modell, amelynek lényege, hogy bár iskolának nevezik, mégsem a magyar terminológia szerinti iskolai rendszerű oktatás. Dániában, amely Magyarországnál kisebb ország, 100 intézményben ...
  2003. január 17.
 • A pedagógusok felelőssége
  Az oktatás a gazdasággal együtt nemzetközivé válik, de az európai társadalmak a közösségen belül továbbra is ragaszkodnak saját nemzeti arculatukhoz. A tagállamoknak és a csatlakozásra váró országoknak egyaránt érdekük a pedagógusbérek felzárkóztatása, az ...
  2004. június 30.
 • Pozitív diszkrimináció
  A tanulmány apropóját és aktualitását az adta, hogy 1996. novemberében Michigan államban (USA) a szavazók 57%-ának döntése értelmében megszüntettek minden olyan támogatást, amit eddig faji, nemi, etnikai-nemzeti hovatartozás alapján kaptak a rászorulók. A ...
  2007. november 25.
 • Útmutató az Óvodai IPR-hez
  Az óvodai integrációs program Az óvoda nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei egyenlőek legyenek a kortársaikéval. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok ...
  2010. május 14.
 • Óvodai fejlesztő program
  A képesség-kibontakoztató felkészülésben és az óvodai fejlesztő programban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vehetnek részt. A képesség-kibontakoztató felkészítés célja a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének ...
  2010. május 10.
 • Dobbantó Program
  Ebben segít a Dobbantó program: a fejlesztés során 15 pályázati úton kiválasztott szakiskola kap többéves, egyéni igényeinek megfelelő szakmai és anyagi támogatást. Az intézmények képviselői és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány ( ...
  2008. november 20.
 • Nemzetközi oktatási tapasztalatok
  Utolsó frissítés ideje: 2010.06.11. Mi a hatékony megoldás a hátrányos helyzetű tanulókat tanító iskoláknak: kiemelt pénzügyi támogatás vagy deszegregációs oktatáspolitika? – teszi fel a kérdést tanulmányában Varga Júlia. A szerző kutatásai alapján ...
  2010. június 11.
 • Elképesztő szám
  Az oktatási tárca egy nemrégiben készült felmérése szerint az általános iskoláskorú gyerekek 13%-a cigány. Egy részük már a nyolc osztályt sem végzi el sikerrel, másik hányaduk a középiskolában morzsolódik le - ha bejut -, a felsőoktatási intézményekben ...
  2003. március 31.