Kategóriák

festészet
(58)

 • Tér és idő II.
  A múlt század elején a klasszicista, majd a század közepétől az akadémikus festészet képviselőinek nagy többsége idealizálva mutatta be a társadalmi jelenségeket. Ezekkel szemben léptek fel azok a művészek, akik a társadalom ellentmondásait a valósághoz ...
  2006. június 26.
 • Tér és idő a festészetben I.
  Minden kor saját szemléletének, illetve ismereteinek megfelelően alakította ki a maga térábrázolási módját. Másként ábrázolták az egyiptomi, a középkori, másként a reneszánsz kori festők és nagyon változatos módon századunk festőirányzatai. A világ ...
  2006. május 28.
 • Rippl-Rónai
  Kezdetek Kalitkás leány, 1892 A Toponárról való Rippl József igazgatótanító és Knezevich Anna Paulina legidősebb fiúgyermeke, József 1861. május 24-én született Kaposvárott, a Zárda utcában. A család Szentbalázson és Toponáron gyökerező elei földművesek, ...
  2002. november 24.
 • Gótikus festészet és szobrászat II. rész
  A második Madonna Toporcról, 1420-1430 A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből: Gótikus festészet és szobrászat Magyarországon 1350-1450 között II. rész Az 1360-70 között készült szlatvini Madonna karcsú, nyúlánk alakjával egy másik franciás ...
  2002. április 21.
 • Picasso
  A modern művészet példaképe, a XX. század egyik legmeghatározóbb művészegyénisége Pablo Ruizy Picasso néven született Málagában, 1881. október 25-én. Apja, Joisé Ruiz Blasco festő és rajztanár volt, s a legenda szerint, amikor felfedezte fia kivételes ...
  2004. május 26.
 • Mozaikok, ikonok kupolák
  Tér és idő Bár már Constantinus uralkodása alatt a Földközi-tenger keleti medencéjébe tevődött át a Római Birodalom súlypontja, s a császár székhelyét is áthelyezte 330-tól Rómából – a régi görög gyarmatváros Büzantion helyén épített – Constantinapolisba, ...
  2013. november 14.
 • A “barbár” gótika
  A gótikus elnevezés a reneszánsz korában született és a stílus antik hagyományoktól elforduló „barbárságára” utal, elnevezésében a gótok „számlájára” írja annak fő jellegzetességeit, a csúcsívességet. A gótika Franciaországból indult a 12. században, de ...
  2014. január 8.
 • Barokk Magyarországon
  A barokk megjelenése Az ellenreformáció és az abszolutizmus korstílusának is tartott barokk Itáliában, azon belül is Rómában alakult ki. Magyarországra a jezsuiták közvetítésével jutott el. Ezzel függ össze, hogy a nyugati országrészeken jelenik meg ...
  2014. július 22.
 • Gótikus festészet és szobrászat I. rész
  A Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből: Gótikus festészet és szobrászat Magyarországon 1350 -1450 közöt Fonó Madonna Németújvárról Árpád-kori művészetünk festészeti emlékei a templomok freskóin és a kódexek miniatúráin maradtak ránk. A román korban a ...
  2002. április 14.
 • Bonyolult kontextusok
  Rippl-Rónai A probléma csupán annyi, és ezt komoly művészetpszichológiai kísérletek bizonyítják, hogy esztétikai ítéleteinket a hangulatunk, a "hedonikus tónus", (Oh, mily szépen hangzik is ez!) és az ingerek kiváltotta emóciók alapvetően meghatározzák. ...
  2003. december 9.