filozófia
(27)

 • Benjamin Constant
  A dolgozatom témája Benjamin Constant francia gondolkodó politikai filozófiája, azonban célom volt az is, hogy ezt a politikai filozófust elhelyezzem a politikai gondolkodás történetén belül. Ezen elgondolás miatt kezdem dolgozatomat a liberalizmus rövid ...
  2005. április 27.
 • A nemtörődömség ára
  Seneca (Kr.e. 4 – Kr. u. 65) Bár Hispániában (Cordubában) született, de iskoláit már Rómában végezte. Nevelői az újpüthagoreus Szótión és Attalosz voltak, akik a sztoikus életmód felé is terelték. Ügyvédként kezdte pályafutását, majd állami hivatalokat ...
  2014. március 31.
 • Perspektíva
  A "látszat és valóság" kérdése egyike azon alapproblémáknak, amelyek a legtöbb kultúrkört mélyen foglalkoztatták akár a történetírás, akár a filozófia vagy az írott, illetve ábrázoló művészet területén. Platón (Kr.e. 427-347, görög filozófus) például ...
  2003. szeptember 2.
 • Ízek harmóniája
  Dionüszosz, a falánk isten Gasztronómiai utazásunk az ókori görög világban veszi kezdetét, a ránk maradt korai források közül ez a leggazdagabb. A gasztronómiai irodalom első mesterei is a görögök voltak: Arkhesztratész, Timakhidész, Metreasz, Philoxenész ...
  2007. október 5.
 • Itt a nyár - bátran hezitálj?!
  Lám, megjelent az első bölcselő! Nagy sor jövend utánad, szép hugom, Mely milljó úton ezt vitatja újra; A tébolydába téved sok közűlök, Sok visszaretten, révbe egy sem ér. Hát hagyjatok fel az okoskodással, Minden dolognak oly sok színe van, Hogy aki ...
  2013. augusztus 1.
 • Szókratész újratöltve
  A talányos „kortárs” A szerző számos kötetében tett arra kísérletet, hogy a folyamatos változásban lévő dolgokban és jelenségekben tetten érje a történelemben újra és újra ható erőket. Nincs ez másképp legújabb kötetében sem, melyben Szókratész ...
  2014. augusztus 26.
 • Az utilitarizmus
  Az egyén avagy a közösség boldogsága a cél? Már az ókorban is létezett olyan irányzat, amely azt vallotta, hogy az emberi lét célja a boldogság, vagyis egy cselekvés csak annyiban erényes, amennyiben boldogságot okoz – ők voltak a hedonisták. Az ...
  2013. szeptember 23.
 • Rousseau, a zene nagymestere
  Na, de először szép sorjában! Amit mindenki tud... Rousseau 1712-ben Genfben született egyszerű polgár családban, édesapja órás volt. Iskolába soha nem járt, szülei tanították meg írni, olvasni. 16 éves koráig vésnökinasként dolgozott egy szigorú, durva ...
  2002. június 14.
 • Kant a történelemről
  Immanuel Kant (1724-1804) I. Kant Königsbergben született egy szegény nyergesmester családjában. A hagyományos klasszikus neveltetést és oktatást a Collegium Fridericianumban kapta meg, ezáltal a latin nyelv és az antik szerzők szeretete egész életén át ...
  2006. március 19.
 • Matöri X. Bertrand Arthur William Russell
  Bertrand Arthur William Russell Angol matematikus, logikus, filozófus és szociológus. Sokirányú munkásságáért 1950-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. 1872-ben született egy igen előkelő angol családban - apja Anglia konzervatív párti miniszterelnöke volt. ...
  2002. május 12.