források
(16)

 • Csoport típus: Publikus
 • Tárgyi források
  Mindazon történeti emlékeket, amelyek fizikai mivoltukban hordozzák a történelem megismerését szolgáló információt, tárgyi forrásoknak nevezzük. A tárgyi források jelentik a történeti források legszínesebb csoportját. A különféle épületek, építmények, ...
  2003. március 5.
 • Forráskiadás
  Forráskiadás Képes Krónika A történeti források felhasználásának egyik alapfeltétele, hogy azok a kutatók minél szélesebb köre számára elérhetők legyenek. Emellett a források közzétételének jelentős szerepe van az ismeretterjesztés és az oktatás terén ...
  2003. március 1.
 • A forráskritika
  A forráskritika kezdetei  A forráskritika a történeti források tudományos igényű felhasználásának elengedhetetlen módszere. Elsődleges feladata az egyes források forrásértékének megállapítása. A forráskritika alkalmazása során a kutató azt próbálja ...
  2003. március 14.
 • A szóbeli forráskritika
  A történelmi múltról szerzett, szóbeli forrásokon alapuló értesülések gyakran nagyon szubjektívek. Az íratlan hagyományok tanulmányozása közben érthetjük meg legkönnyebben, hogy a történelem valójában nem körülöttünk, hanem bennünk zajlik, így ahány ember ...
  2003. május 3.
 • Offline források
  Két, egymástól abszolút különböző helyre is "nyúlhat". Ma már az interneten (szinte) minden megtalálható, bár véleményem szerint az internetes források elsősorban az instant problémák megoldásánál nyújtanak nagyobb segítséget. Ám, ha a klasszikus formában ...
  2004. július 18.
 • A magyar forráskiadás
  A kezdetek Bél Mátyás Magyarországon az írott források rendszeres és tudatos kiadása a 18. századra nyúlik vissza, és a jezsuita történetírók nevéhez fűződik. Külön is megemlítendő közülük Hevenesi Gábor és Kaprinai István. Hevenesi Gábor (1656-1715) ...
  2003. március 9.
 • A történeti forrásokról
  A történeti forrás definíciója Egy ásatási szelvény.A múlt megismerésének vágya egyidős az emberiséggel. E megismerési folyamatban azonban jelentős nehézséget okoz az az időbeli távolság, amely a múltbeli eseményeket és állapotokat elválasztja az ...
  2003. január 31.
 • A barbárokról
  A hunok társadalmi rendje és szokásai Marcellinus Ammianus Marcellinus római történetíró töredékesen fennmaradt művéből. A szerző a 4. században élt, és a birodalom története mellett fontos forrás a limes népeinek életéről is. Önmaga a tárgyilagosság ...
  2004. augusztus 25.
 • Így tanítom az emésztőrendszert
  Ha sikerül szereznünk egy projektort, az emésztőrendszert bemutató órát igazi izgalmas utazássá tehetjük a diákok számára. Az Interneten több helyen is találhatunk jelentős gyűjteményeket rövid, gasztroendoszkópos videókból. Itt most három gyűjteményt ...
  2004. szeptember 14.
 • Forrásérték
  Mi a forrásérték? Anonymus: Gesta Hungarorum A történeti forrásoknak a kutatás szempontjából legfontosabb tulajdonsága a forrásérték. A forrásérték azt fejezi ki, hogy egy történeti forrás mennyire alkalmas a történeti múlt rekonstruálására. A ...
  2003. február 7.