freudizmus
(1)

  • Lélek és erkölcs?
    Az id és az ego Freud és követői alapvetően három összetevőre vezetik vissza az emberi személyiséget, nevezetesen az id-re, az egora és a szuperegora. Az id (magyar fordításban az ősvalami; az ösztönén) az emberi személyiség veleszületett, biológiailag ...
    2014. október 7.