gazdaság
(40)

 • Csoport típus: Moderált
 • A makroökonómia
  Egyelőre a közgazdaságtan nem ismer olyan, a magánszférára épülő gazdasági struktúrát, amely a teljes foglalkoztatottságot, a pénz stabilitását biztosítaná. Az állam feladata viszont, hogy beavatkozásaival ebbe az irányba befolyásolja a gazdaságot. Az ...
  2004. augusztus 20.
 • Felnőttképzés és gazdaság
  Kozma Tamás, a kötet egyik szerkesztője hosszú tapasztalata, kutatói előrelátása birtokában nagy figyelemmel választotta ki a lényegi információkat hordó anyagokat az említett kiadványból. A 24 lefordított tanulmányt 1995-ben (15) és 1996-ban (9) ...
  2003. május 27.
 • Makroökonómiai alapismeretek
  A makrogazdasági körforgás az alábbi elemekből tevődik össze termelés, jövedelmek keletkezése; csere; a jövedelmek elosztása a jövedelmek újraelosztása (ez az állam feladata, melyeket adók és támogatások révén valósít meg); a jövedelmek felhasználása; ...
  2004. november 20.
 • Közgazdasági kisokos
  A fogyasztók, háztartások vásárlási lehetőségeit alapvetően jövedelmük határozza meg, amelyet munkaerejük vagy más a birtokukban lévő termelési tényezők rendelkezésre bocsátásáért kapnak, míg a vállalatok az előző időszakból származó bevételekből tudnak ...
  2004. augusztus 31.
 • Van fogalmam róla!
  Alábbi összeállításunkban sorra veszünk néhány globalizáció definíciót, a ti dolgotok az, hogy ezeket a meghatározásokat összevessétek, és értékeljétek abból a szempontból, hogy a globalizáció melyik aspektusát tartják kiemelendőnek! „Globalizáció – a ...
  2007. november 30.
 • Közgazdasági kisokos
  A közgazdaságtan a társadalomtudományok közé tartozó alaptudomány, ismeretanyaga két nagyobb csoportra osztható: az elméleti és az alkalmazott közgazdaságtanra. Az előbbit a mikro- és a makroökonómia, az összehasonlító gazdaságtan valamint a nemzetközi ...
  2004. augusztus 31.
 • Svédország
  Stockholm belvárosa A Skandinávia "közepén", mintegy 450 ezer km2-en elterülő Svédország a zord északi tundrák vidékétől a Skandináv-hegység lejtőinek erdein keresztül a Balti-tenger parti síkságáig, illetve a tóvidéktől a napos Skäne-félszigetig ...
  2006. szeptember 20.
 • Gazdaság és a dualizmus
  Bevezető gondolatok A magyar gazdaság ebben az időszakban fejlődött legtöbbet, köszönhetően az ipari forradalom jótékony hatásának, ill. a Monarchia piaci védettségének. A gazdaság fejlesztésének törvényi kereteit a 10 évente megújított gazdasági ...
  2014. május 12.
 • Újabb fordulat előtt 3.
  Centrumok és perifériák a világgazdaságban A központ központja: a tőzsde New Yorkban.Mint sorozatunk korábbi részeiben ( Európa elvesztett vezető szerepe; Az "Egyesült Európa" eszméjének kialakulása) utaltunk rá, a múlt század során a világgazdasági ...
  2003. május 6.
 • Nemzetközi közgazdaságtan
  Az egyes országok egészen eltérő adottságokkal rendelkeznek: más az éghajlatuk, mások a kulturális szokásaik, igényeik, különböznek a természeti erőforrással való ellátottságban... stb. Ezek a különbségek képezik a nemzetgazdaságok közti csere alapját. ...
  2004. december 10.