gazdasági világválság
(3)

 • Világválság és megoldás
  Bevezető gondolatok Az USA pozíciója az I. világháborúnak köszönhetően tovább erősödött, különösen a pénzügy és a kereskedelem terén. Emellett jelentős változást okozott a hatalmas orosz térség kiesése az áruforgalomból, amely csak fokozatosan és kis ...
  2014. május 15.
 • Gazdasági világválság
  Az I. világháborút követően Az I. világháborút követően a világgazdaság súlypontja és a pénzügyi élet központja Európából az USA-ba került át. A Dawes- és a Young-terv következtében az európai gazdasági rendszer az USA-tól vált függővé, ugyanis a ...
  2007. december 9.
 • A Horthy-korszak hajózása
  Folyamhajózás a két világháború között Bár Magyarországot a trianoni békeszerződés 275-291-es cikkelyei kötelezték a Dunára vonatkozó szabályozás elfogadására és betartására, a betartandó egyezmény végül csak 1921-ben Párizsban köttetett meg. A ...
  2014. január 3.