geometria
(112)

 • Mi a geometria?
  Egy korábbi anyagunkban már szóltunk arról, hogy egy matematikai fogalomrendszer felépítéséhez először is az alapfogalmakat kell megadnunk. Ezek után az alapfogalmak későbbiekben felhasznált tulajdonságait axiómákban rögzítjük, majd további fogalmakat ...
  2002. november 4.
 • A geometria Legoja
  Napjaink középiskolai geometria tananyagának jó részét megtalálhatjuk  Eukleidész Elemek című művében. A geometria gyakorlati hasznát senki nem vitatja, ezen túl azonban ókori görögök a geometria tanításának esztétikai fontosságot is tulajdonítottak. ...
  2014. július 8.
 • Összehasonlító geometria
  Mit jelent az összehasonlító geometria tanítása? Az általános iskola alsó osztályaitól kezdve egyszerre tanítunk síkgeometriát és gömbi geometriát, manipulatív eszközök, később számítógép felhasználásával. Hetedik-nyolcadiktól elkalandozunk a ...
  2003. január 21.
 • Matematikatörténet
  Bevezető gondolatok A szakdolgozat bevezetője innen letölthető Meggyőződésem szerint fontos, hogy a középiskolában valamilyen formában tanítsunk matematikatörténetet is. Az egyes témakörök felvezetésénél lehetne találni néhány percet arra, hogy a ...
  2003. május 16.
 • Matematikatörténet
  Az órán használt szemléltetőeszközök Dr. Szilassi Lajos programja a hiperbolikus geometria Poincare-féle körmodelljének szemléltetésére projektor. Bevezetésképpen Babits Mihály: Bolyai című versét hallgatták meg. (Egy lehetőség a matematika és ...
  2003. június 16.
 • Matematikusok Erdélyből
  Bolyai János (1802 - 1860) Bolyai János Kolozsváron született, hadmérnökként dolgozott, Az abszolút geometria korszakalkotó felfedezését közlő dolgozata, az Appendix 1832-ben jelent meg latin nyelven, atyja Bolyai Farkas Tentamen című műve ...
  2007. november 8.
 • Dinamikus geometria II.
  Korábbi írásunkban bemutattuk a Rátz László Vándorgyűlésen, a dinamikus geometria alkalmazási területeit bemutató előadás bemutatójának első részét. Ezúttal az animáció alkalmazási lehetőségeit tárgyaló diákat ajánljuk olvasóink figyelmébe. A ...
  2004. augusztus 21.
 • Geometria 2.
  Törzsanyag A geometriai transzformációkról A közotatásban szereplő geometriai taranszformációk vázlatos áttekintése olvasható ezen az oldalon. Egy érdekes geometriai transzformáció geometriai inverzió (körre vonatkozó tükrözés) Egy olyan ...
  2002. november 14.
 • Dinamikus geometria I.
  Az idén Nyíregyházán került megrendezésre a Rátz László Vándorgyűlés, amelynek munkájáról rovatunk is beszámolt korábban. A felső tagozat, és a középiskola összevont szekciójában hangzott el rovatunk munkatársának, Árki Tamásnak az előadása, amelyben ...
  2004. július 21.
 • Számítógépes módszerek
  Bevezető Ebben a sorozatban az általános és középiskolák matematikaóráin, matematika-szakkörein tárgyalható problémákat adunk közre. Minden feladathoz egy Euklides-fájl kapcsolódik, ami az oldalunkról letölthető. Ahhoz, hogy ezek a fájlokat meg tudjuk ...
  2003. január 27.