gesta
(7)

 • A gesta
  Ismétlő feladat Elevenítsd fel az évkönyv és a krónika műfajáról szerzett ismereteidet! Gesta A 'gesta' elnevezés a res gestae latin kifejezésből származik, jelentése viselt dolgok. Másik elnevezése: historia. A krónikához és az évkönyvhöz viszonyítva ...
  2003. november 2.
 • Középkori történeti munkák
  A gesták és íróik A Gesta Hungarorum kezdő sorai. P mester iniciáléja. Gesta vagy historia: gesta rerum vagy res gestae [l.] = viselt dolgok Az antikvitásból öröklött irodalmi jellegű műfaj, melynek szerzőjét többek között a szórakoztatás igénye ...
  2002. november 13.
 • Egy örök rejtély
  A Gesta Hungarorum írójának, a titokzatos "P dictus magister"-nek (= P-nek nevezett mester) a kilétéről eltérő elképzelések élnek egymás mellett a tudományos életben. A különböző feltételezésekről már olvashattál a Sulinet hasábjain, ahol is a tudományos ...
  2003. október 25.
 • Történetírási műfajok
  A fentiekben leírt korlátok természetesen igazak a középkori történetírásra is. A középkori műfajok közül emel ki néhányat a cikk, s mutat be illusztrációként egy-egy jellegzetes magyar reprezentánst. Krónika A görög khrono, azaz idő jelentésű szóból ...
  2013. szeptember 6.
 • Anonymus
  Anonymus szobra P. dictus Köztudott, hogy a magyarság őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó írott források száma igen csekély. Különösen kevés az ezen időszakra vonatkozó magyarországi keletkezésű forrás. A magyar tudomány ezért is használta ...
  2004. március 16.
 • A középkor magyar irodalma – A 11. századtól a 15. századig
  Az egyházi latin nyelvű írásbeliség Az egyházi latin nyelvű irodalom többségében nem teológiai ihletettségű. A leggyakrabban előforduló szövegek a szakrális-rituális élethez kapcsolódnak: elsősorban legendák, illetve énekek, törvények. A legendák közül ...
  2013. december 3.
 • Forrásérték
  Mi a forrásérték? Anonymus: Gesta Hungarorum A történeti forrásoknak a kutatás szempontjából legfontosabb tulajdonsága a forrásérték. A forrásérték azt fejezi ki, hogy egy történeti forrás mennyire alkalmas a történeti múlt rekonstruálására. A ...
  2003. február 7.