gyerekek
(61)

 • Csoport típus: Publikus
 • A televízió hatása
  A tömegkommunikáció térhódító eszköze, a televízió életünk szerves része, hiszen az információs társadalom megköveteli a naprakészséget, a tájékozottságot, a televízió "távolbalátásával" milliók számára teszi lehetővé a nagyvilággal való kapcsolatot. ...
  2004. október 26.
 • Szegény gyerekek
  (...) Az ötvenes évekkel kezdődően a gyermekszegénység területén sok szempontból látható mértékű javulás következett be a háborút követő időszakhoz képest. (...) Ám fennmaradtak a korábbi problémák is, sőt újabb, másféle gondok is jelentkeztek. Ez az új ...
  2003. március 12.
 • Különleges tehetségű gyerekek
  Kik sorolhatók a különleges tehetségűek kategóriájába? A meghatározások sokfélesége is jelzi, hogy komplex jelenségről van szó. Az egyik enciklopédikus összeállítás például a tehetséges gyerek definiálásakor különbséget tesz a tulajdonságorientált, a ...
  2004. július 8.
 • Elképesztő szám
  Az oktatási tárca egy nemrégiben készült felmérése szerint az általános iskoláskorú gyerekek 13%-a cigány. Egy részük már a nyolc osztályt sem végzi el sikerrel, másik hányaduk a középiskolában morzsolódik le - ha bejut -, a felsőoktatási intézményekben ...
  2003. március 31.
 • Médiaismeret
  A médiatanárok számára is értékes háttéranyagot jelentő előadás a média hatásának általános elméleti kérdéseit taglalja, valamint megvizsgálja, milyen tényezőktől függ, hogy mit értenek a gyerekek a médiából, és bemutatja a felnőttek szerepét a gyerekek ...
  2004. november 9.
 • Iskolások és a szabadidő
  Mindaddig, amíg a társadalmak a gyereket miniatűr felnőttnek tekintették, sok egyéb mellett a gyerek szabadidejének eltöltésével kapcsolatos kérdések sem foglalkoztatták a gondolkodókat. Az igazi változást ezen a téren is a 18. század, a polgárosodás ...
  2003. május 27.
 • Keresőportál gyerekeknek?!
  Az internethálózat rohamos fejlődésével soha nem látott információmennyiség halmozódott fel a "virtuális könyvtárakban". Szinte biztosak lehetünk benne, hogy bármilyen témát kiválasztva a weben találhatunk hozzá kapcsolódó oldalakat. De vajon tényleg ...
  2004. július 15.
 • Kulcsos gyerekek
  Beírathatjuk ugyan a kicsit egy újabb kézműves napközis táborba vagy átküldhetjük megint a szomszédba, ahol hasonló korúak a gyerekek, de valójában ehhez már egyikünknek sincs igazán kedve (beleértve a szomszédékat is). Egy bizonyos kor után sok gyerek ...
  2003. augusztus 13.
 • Gyámoltalan és védtelen
  Bizonyára sokunk által tapasztalt jelenség, hogy miután gyermekünket valamilyen lelki megpróbáltatás, pl. kórház, ijedtség, kényszerű távollét, stb. érte, egy idő után mintha már nem ennek a negatív élménynek az újra bekövetkezésétől félne, nem azt ...
  2003. október 29.
 • A re-edukáció
  A szervezet 1832 óta segíti az Egyesült Államokban élő deviáns gyerekeket és családokat. Jelenleg az USA hat államában 1700 gyermeket és családot szolgál ki naponta. A PRI az úgynevezett re-edukáció módszerével, összesen négy területet figyelembe véve ...
  2003. október 30.