gyertyaszentelő
(3)

 • Február
  Gyertyaszentelő Boldogasszony napja - február 2. Keresztény ünnep, Szűz Mária megtisztulásának emlékére. Sok helyen tartottak ünnepi körmenetet. S szentelt gyertya, minden házban fontos volt. Keresztelésig égett az újszülött mellett a rossz szellemek ...
  2003. május 8.
 • Farsangi szokások
  "Adja Isten, így szól, többször is, másszor is, Hogy így megvídúljon közttünk a komor is; Más egészségéért, a magunk hasznára, Eresszük ezt a bort a többek útjára: Adjon Isten sok pénzt, bort, búzát, pecsenyét: Éltesse vármegyénk újj vejét és menyét: ...
  2003. február 19.
 • Jó atyafiak
  Elnevezésük szláv eredetű. Néprajzi sajátossságai; sokszínű viselete, építészete, hagyományai, szokásai különböztetik meg a többi népcsoporttól. Nyelvét az illabiális "a" (ajakkerekítés nélkül képzett) és a hosszú, labiális "á" hang teszi sajátossá. A ...
  2003. április 2.