háromszög
(34)

 • Háromszög adatainak meghatározása
  A szög értékét fokban mérve adjuk meg!
  2006. február 3.
 • Háromszög
  A szokásos jelölések felhasználásával készült el ez az animáció. Az utolsó sorban levő három adat a háromszög hozzáírt köreinek sugarait adja. Miután a diákok gyakorlatot szereztek a háromszög megoldásában, akkor azért, hogy a mechanikus munka ne vegyen ...
  2005. augusztus 19.
 • Koordinátageometria
  A koordinánák megadása után kattintsunk a gombra! Az animáció innan letölthatő
  2006. december 12.
 • Terület-átdarabolások 2.
  A matematikában gyakran hivatkozunk korábban megoldott feladatra. Ezt az eljárást tréfásan a "teafőző elv"-nek nevezzük: Egyszer egy matematikus és egy fizikus között az alábbi párbeszéd hangzott el: - Egy üres teáskanna és egy kikapcsolt villanyrezsó van ...
  2004. március 7.
 • Egy szabályos háromszög fele
  Az alapötlet nagyon egyszerű: előismeretként a háromszög belső szögeire vonatkozó összefüggést és a tengelyes tükrözést igényli. Ezek tanítása után, akár 6. osztálytól egészen a nevezetes szögek szögfüggvényeire vonatkozó összefüggések bizonyításáig ...
  2004. október 3.
 • Egymásra épülő feladatok
  Az itt közölt feladatsor a 2006. évi, 14. számú emelt szintű érettségi tételhez kapcsolható Induljunk ki egy régebbi KöMaL feladatból! B. 3423. Alkothatnak-e egy háromszög beírt körének az oldalakon levő érintési pontjai tompaszögű háromszöget? 1. ...
  2006. február 21.
 • És ez hogyan született?
  Már egy korábbi írásunkban is beszámoltunk az ott közölt probléma keletkezéséről. Felvetődhet az a kérdés, hogy miért tesszük ezt. Nem mindegy, hogy milyen úton jött létre az a feladat, amelynek megoldásával kell megbirkózni? A lényeg az, hogy sikeres ...
  2006. június 1.
 • 2. feladat
  A feladat megoldása Az ábrán láthatjuk, hogy az F pont körüli 120°-os forgatás az A és B pontokat olyan A', illetve B' pontokba viszi át, amelyek illeszkednek az AC egyenesre. A bázispontok mozgatásával azt is észrevehetjük, hogy a B' pont egybeesik az ...
  2004. március 21.
 • A koordinátageometria
  Két pont távolsága: A pontok koordinátáinak megadása után a program megadja a távolságukat, és szemlélteti is a számolás módját. A csúcsaival adott háromszög területe: A csúcsok koordinátáinak megadása után az animáció lerajzolja a háromszöget, és ...
  2007. november 27.
 • 8. feladat
  Egy egyenlő szárú háromszög alapjának belső P pontján át párhuzamosokat húzunk a szárakkal, amely párhuzamosok a szárakat az R és Q pontokban metszi. Bizonyítsuk be, hogy a P pontnak az RQ egyenesre vonatkozó tükörképe illeszkedik a háromszögé köré írható ...
  2003. április 17.