hátrányos helyzetű
(22)

 • Kölcsönösen tanulnak egymástól
  A társadalom akkor válik befogadóvá, ha a szociális tanulás már gyerekkorban elkezdődik. Az esélyegyenlőség felé megtett első és legfontosabb lépés az együttnevelés, itt kapcsolódik ugye az integráció az oktatáshoz. De egyenlő eséllyel kezdik-e az iskolát ...
  2010. május 10.
 • Együttműködésre építő partneri viszony
  Egy gyermek még nem tudja felmérni valós igényeit és szükségleteit, így a szülőnek kell eldöntenie, melyik intézménybe íratja gyermekét. Ön mit tanácsol a szülőknek, hogyan válasszanak iskolát? Azért nehéz erre a kérdésre felelősséggel válaszolni, mert ...
  2010. március 31.
 • Útmutató az Óvodai IPR-hez
  Az óvodai integrációs program Az óvoda nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei egyenlőek legyenek a kortársaikéval. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok ...
  2010. május 14.
 • Nemzetközi oktatási tapasztalatok
  Utolsó frissítés ideje: 2010.06.11. Mi a hatékony megoldás a hátrányos helyzetű tanulókat tanító iskoláknak: kiemelt pénzügyi támogatás vagy deszegregációs oktatáspolitika? – teszi fel a kérdést tanulmányában Varga Júlia. A szerző kutatásai alapján ...
  2010. június 11.
 • Közoktatási rendelet
  A rendelet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához kapcsolódik. A szülői adatszolgáltatás után a jegyző állapítja meg, hogy hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él az iskola körzetében. Ha a rendelkezésére álló ...
  2010. május 10.
 • "Tehetséggondozó középiskola" pályázat
  Utolsó frissítés ideje: 2010. június 21. A pályázat célja A pályázat célja, hogy összehangolja a tehetséggondozó középiskolák és a kiemelkedően tehetséges halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató általános iskolák tehetségek segítéséhez ...
  2010. június 21.
 • Óvodai fejlesztő program
  A képesség-kibontakoztató felkészülésben és az óvodai fejlesztő programban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vehetnek részt. A képesség-kibontakoztató felkészítés célja a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének ...
  2010. május 10.
 • Hátrányos helyzetű fiataloknak szóló programok
  A pályázat célja A tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok ...
  2015. szeptember 4.
 • A hátrányos helyzetű gyerekek
  Cikkünkben arról olvashatnak, hogy az iskola a gyermek esetleges hátrányainak ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató felkészítést szervezhet. Ennek során a tanuló fejlődésének elősegítése, a többi tanulóhoz történő felzárkóztatása, esetleges ...
  2007. november 19.
 • Iskolaotthon a Csereháton
  Az intézmény feltételrendszere Személyi feltételek A pedagógusok és technikai dolgozók száma a feladatoknak megfelelő. Az intézmény pedagógusállománya felsőfokú végzettségű tanítókból és tanárokból áll. A tantestület többsége több éve dolgozik a ...
  2003. július 30.