hátrányos helyzetűek
(14)

 • Integrálás a felsőoktatásba
  E fórum szerepe az lenne, hogy gyakorlati megoldásokat keressen és ajánljon a fizikailag hátrányos helyzetben lévő személyek integrálására a flamand közösség oktatási rendszerébe. Egyes oktatási intézményekben ugyanis már most is nagyszerű megoldások ...
  2003. január 17.
 • Fogyatékosok újra
  A maradék munkaképességüket, szaktudásukat kamatoztatni kívánók azonban a munkaerőpiacon többszörösen is hátrányos helyzetűek. Ha sikerül is elhelyezkedniük, zömében határozott idejű vagy a munkaügyi központ által anyagilag támogatott részmunkaidős állást ...
  2003. október 10.
 • Jót, s rosszat a mérlegre!
  Milyen emlékei, élményei vannak általános iskolás éveiből? Nagyon jó emlékeim vannak. Az első osztályban Olasz Éva néni - aki nagyon vallásos tanító néni volt - elmondta, hogy azt a vallást kell gyakorolni, hogy minden nap elmondom, mi jót tettem ...
  2010. augusztus 26.
 • Oktatási pályázat hátrányos helyzetűeknek
  A hazai romatársadalom tagjainak elsősorban nem segélyekre, hanem egyenlő esélyekre van szüksége. Az integráció leghatékonyabb receptjét az oktatásban, a szakképzésben és a felsőfokú továbbtanulásban való részvétel ösztönzése, a munkavállalás széleskörű ...
  2013. október 28.
 • Program hátrányos helyzetű diákoknak
  Kik jelentkezhetnek? A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 0. évfolyamára jelentkezőket ...
  2010. szeptember 28.
 • Pályázat hátrányos helyzetű tanulóknak
  Kik jelentkezhetnek? A  programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, vagy felzárkóztató oktatásban kíván részt venni, és egyúttal ...
  2010. szeptember 28.
 • Kitörni a szegénységből
  A KSH legfrissebb adatai szerint a gyerekek az egyik leginkább veszélyeztetett csoport a szegénységben és a társadalmi kirekesztődésben. Szegénynek lenni azonban ma nem csak azt jelenti, hogy a család nem tudja biztosítani a minimális életszínvonalat, ...
  2017. május 19.
 • Digitális Szakközépiskola
  Az Apertus Közalapítvány által kidolgozott Digitális Szakképzési Modell azoknak nyújt lehetőséget, akik hátrányos helyzetüknél fogva, lakóhelyük, időbeosztásuk, korlátozott mozgásképességük, anyagi helyzetük, vagy bármilyen más ok miatt szorulnak ki a ...
  2008. június 4.
 • Személyiségfejlesztő óvodásoknak
  Az óvodások képzeletét, verbális, társas készségeit fejlesztette a Varázsjáték elnevezésű, Gőbel Orsolya Szocioemocionális Pedagógiai Terápia módszerén alapuló program. Az óvónők visszajelzéseiből kitűnt, hogy a gyerekek empatikusabbak, türelmesebbek ...
  2012. június 8.
 • Hátránykompenzáló iskolai program
  Az amerikai példa szerint a program alkalmazásával jelentősen csökkenthető a leszakadó, peremhelyzetbe kerülő tanulók közösségen belüli aránya. De vajon mennyire lehet működőképes egy ilyen program Magyarországon? A kérdés nem is annyira elméleti, hiszen ...
  2005. január 31.