hajózás
(13)

 • Hajózás a reformkorig
  A dunai hajózás a honfoglalás előtt A Duna mentén élő népek életében minden bizonnyal jelentős szerepet játszott a folyó az ősidőktől kezdve. A több farönkből álló tutajok és az egyetlen fatörzsből kivájt bödönhajók már az őskorban biztosították a ...
  2013. szeptember 17.
 • Hajózás 1945 után
  A hajózás újraindulása 1945-ben a lebombázott hidak pótlására ún. átkelő-járatokkal indult meg újra a hajóforgalom a Dunán Buda és Pest között. Megkezdték az elsüllyedt hajók kiemelését, a sérültek javítását is. Bár a Németország é Ausztria felé kivitt ...
  2014. január 15.
 • A bödönhajótól a katamaránokig
  A révátkelők szerepe A római hódítás után az Aquincumot Itáliával összekötő hadiút a fenékpusztai révet kihasználva „haladt át” a Balatonon. Középkori okleveleink tanúsítják, hogy a balatoni révátkelő helyek a honfoglalás után is megőrizték jelentőségüket ...
  2014. január 7.
 • A Horthy-korszak hajózása
  Folyamhajózás a két világháború között Bár Magyarországot a trianoni békeszerződés 275-291-es cikkelyei kötelezték a Dunára vonatkozó szabályozás elfogadására és betartására, a betartandó egyezmény végül csak 1921-ben Párizsban köttetett meg. A ...
  2014. január 3.
 • A magyar tengerhajózás
  Szent István csatahajó Az első intézkedések A spanyol örökösödési háború eredményeként III. Károly (1711-1740) magyar király és német-római császár kénytelen volt elfogadni a spanyol területek elvesztését, ezért a Duna-menti monarchia megerősítésére ...
  2014. március 19.
 • Gőzhajózás a 19. században
  Törekvések a független magyar gőzhajózás megteremtésére Az 1860-as években egymás után alakultak meg a magyar magánhajózási társaságok, mivel azonban nem sokáig bírták a versenyt a fejlettebb, államilag is támogatott osztrák vállalattal, ezért ...
  2013. november 14.
 • Így utaztak: Hellasz, Róma
  Hellasz A görögök utazáshoz, útépítéshez kapcsolódó ismereteinek jelentős része föníciai előzményekre vezethető vissza. A hajózás a távolsági személy- és áruszállításokban, a kereskedelemben játszott jelentős szerepet. A görög mondák azonban gyakran ...
  2014. szeptember 16.
 • A türoszi telepesek kalandjai
  Tartésszosszal való kereskedés állandóságának fenntartása érdekében a hispániai tengerparton már igen korán, valószínűleg Kr.e. XI. században föníciai kereskedelmi és hajózási támaszpontokat építettek ki. Ebben az időben még viszonylag kis hajókat ...
  2014. július 24.
 • Tengeri selyemút
  A Vörös-tengertől Indiáig A fennmaradt írások szerint már Tiberius császár is panaszkodott, hogy "a hölgyek és csecsebecséik az összes pénzünket a külföldiek kezére juttatják." Eddig is ismeretes volt, hogy a birodalomból nagy mennyiségű aranyat vittek ...
  2002. július 23.
 • Az árapály
  Az árapály okozója a Hold Az óceánokon, tengereken kialakuló árapály jelensége döntően kozmikus kísérőnknek, a Holdnak köszönhető, de kialakulásában kisebb szerepet a Nap is játszik. Bolygónkon egyszerre két-két helyen figyelhető meg dagály és apály. Az ...
  2007. november 26.