halmozottan hátrányos helyzetű
(9)

 • Kölcsönösen tanulnak egymástól
  A társadalom akkor válik befogadóvá, ha a szociális tanulás már gyerekkorban elkezdődik. Az esélyegyenlőség felé megtett első és legfontosabb lépés az együttnevelés, itt kapcsolódik ugye az integráció az oktatáshoz. De egyenlő eséllyel kezdik-e az iskolát ...
  2010. május 10.
 • Útmutató az Óvodai IPR-hez
  Az óvodai integrációs program Az óvoda nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei egyenlőek legyenek a kortársaikéval. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok ...
  2010. május 14.
 • "Tehetséggondozó középiskola" pályázat
  Utolsó frissítés ideje: 2010. június 21. A pályázat célja A pályázat célja, hogy összehangolja a tehetséggondozó középiskolák és a kiemelkedően tehetséges halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató általános iskolák tehetségek segítéséhez ...
  2010. június 21.
 • Közoktatási rendelet
  A rendelet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához kapcsolódik. A szülői adatszolgáltatás után a jegyző állapítja meg, hogy hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él az iskola körzetében. Ha a rendelkezésére álló ...
  2010. május 10.
 • Esélyegyenlőségi képzés
  Háttér Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírásra kerülő közoktatás-fejlesztési célú pályázatokhoz - az esélyegyenlőségi szempontok érvényre juttatása érdekében - az oktatási fejlesztésre pályázó intézményfenntartóknak közoktatási ...
  2008. február 11.
 • Óvodai fejlesztő program
  A képesség-kibontakoztató felkészülésben és az óvodai fejlesztő programban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek vehetnek részt. A képesség-kibontakoztató felkészítés célja a gyermek egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének ...
  2010. május 10.
 • Tehetséggondozó középiskola pályázat
  Utolsó frissítés ideje: 2010. június 21. A pályázat célja A kiemelkedő tehetségeket felismerő hat évfolyamos tanulmányi területen tehetséggondozó nevelést-oktatást folytató középiskolák legalább két évfolyamon keresztül felzárkóztató foglalkoztatást ...
  2010. június 21.
 • Afrika a Pilisben
  Hogyan került Afrika a Pilisbe? A Csepp a Tengerben Alapítvány már régebb óta szervez táborokat a Pilisi Gyermekotthon számára. Idén nyáron az Afrikával foglalkozó Taita Alapítvány is csatlakozott a „Cseppesekhez”, újabb élményeket okozva a táborlakóknak. ...
  2014. október 21.
 • Esélyegyenlőség és integráció
  „A mélyszegénység, az iskolázatlanság, a munkanélküliség és a roma népesség integrációja a magyar társadalom legégetőbb kérdései közé tartoznak. A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy, hogy nem rendelkezik a ...
  2010. június 23.