információ
(13)

 • Kijelzők világa
  Képek és kijelzők Ismeretes az az összehasonlító állítás, hogy a mai ember átlagosan annyi képet lát egyetlen nap, mint a középkor embere egész életében. Kép – a szó szerteágazó jelentései közül arról van szó, amely a valóság valamely eszközzel ...
  2014. július 4.
 • Pontosítják
  Várhatóan januárban nyújtja be az Oktatási Minisztérium az Országgyűlésnek azt a módosító javaslatot, amely pontosítja a tanárok titoktartására vonatkozó előírásokat. A módosítás lényege, hogy ha a pedagógus úgy látja, a birtokába jutott információ ...
  2003. november 25.
 • Párbeszéd az iskolával
  Közeledik az iskolaválasztás, a leendő első osztályosok beíratása. A szülők lázasan válogatnak, tájékozódnak, igyekeznek a legrokonszenvesebb helyet kiválasztani. Döntésükbe minden bizonnyal nem csak olyan objektív tényezők szólnak bele például, hogy hol ...
  2003. március 11.
 • Internet-függőség?
  A sokszor hangoztatott felgyorsult világunknak egyik kulcsjellemzője az állandó információszerzés, igény, hogy a lehető legtöbb dologról mielőbb értesüljünk, legyen szó hírekről vagy közösségi történésekről. Szintén közismert szöveg, hogy az internet az ...
  2013. szeptember 23.
 • A szó elszáll
  Szónokok A történelem fontos forrásai közé tartoznak azok, amelyeknek alapja a szóbeliség és amelyek gyűjtőneve: íratlan szellemi hagyomány. A népmese, a népköltészet, a népzene, a szóbeli visszaemlékezések, az elhangzott beszédek a történelem kutatója ...
  2013. május 5.
 • Szótárak az EISZ-en
  Angol, német, orosz, spanyol, francia nyelven olvasók és írók segítsége lesz leginkább az EISZ új szolgáltatása, de használhatjuk ezentúl a Scriptum Magyar Szókincstárát is, amelyben 26 000 címszóra kereshetünk, mintegy 75 000 szinonimát, 10 000 antonimát ...
  2003. március 31.
 • Infotainment
  Média kisszótár: Infotainment INFOTAINMENT (information: információ; entertainment: szórakoztatás /angol/) Az információ szórakoztató formában történő átadására utaló szóösszetétel. A televíziós hírműsornak, ill. a showműsornak ma már egyre kevésbé ...
  2003. június 22.
 • IKT képességek
  1. Együttműködés Számítógép az általános iskolában? Sok tanár megijed attól a képtől, hogy a gyerekek ülnek egyedül a számítógépek előtt, és egyedül tanulnak, gyakorolnak. A számítógép valóban alkalmas arra, hogy a gyerekek saját tempójuk alapján, ...
  2004. október 11.
 • A kvantuminformáció
  Kétségkívül beszélhetünk az információ fizikájáról; a fizikai folyamatok elvi alapjainak tanulmányozása közelebb visz a számítógépes számítások megértéséhez. A fizika és információelmélet kapcsolatának jobb megértése érdekében elmesélek egy rövid ...
  2004. február 2.
 • Online források
  Legalább három okbol is könnyebb az interneten megkeresni valamit: 1., úgyis állandóan ott ülünk a gép előtt 2., rengeteg forrás felkerül és rengeteg újat publikálnak nap mint nap, köztük hivatalos és nem hivatalos (magánemberek szakmai problémái, ...
  2004. július 27.