integráció
(43)

 • Az integrált nevelés
  Jelenleg az integrált nevelés-oktatásnak több típusa, szintje létezik a magyar közoktatás rendszerében.  Spontán integráció: Főként a kistelepülések iskoláiban előforduló integráció típus. A szülő gyermekét kézenfekvő módon a többségi oktatási-nevelési ...
  2007. november 30.
 • Egy integráció
  Mi is valójában egy integráció? Az integráció szó a latin nyelvből származó összetett szó, melynek jelentése többféleképpen értelmezhető: "egységesülés", "egyes részek egy egésszé való egyesülése", "nagyobb egységbe foglalás", matematikai értelemben " ...
  2003. március 12.
 • Újabb fordulat előtt 3.
  Centrumok és perifériák a világgazdaságban A központ központja: a tőzsde New Yorkban.Mint sorozatunk korábbi részeiben ( Európa elvesztett vezető szerepe; Az "Egyesült Európa" eszméjének kialakulása) utaltunk rá, a múlt század során a világgazdasági ...
  2003. május 6.
 • Az integráció létrejötte
  Ekkor értették meg először a hangadó politikai erők Európában, hogy a békés egymás mellett élés és a gazdasági prosperitás hosszú távú biztosítéka egyedül egy a közös érdekekre épített, szupranacionális alapon működő intézményrendszer lehet. A második ...
  2003. március 10.
 • Az inkluzív iskola
  Az álláspontokat legtöbbször figyelemreméltó, jól felépített érvek rendszerével sikerül alátámasztani, sokak számára elfogadhatóvá tenni. Érdemes követni s elgondolkodni a különböző szempontú értékítéleteken, megközelítéseken. E cikkünkben azon ...
  2007. november 11.
 • Szociális integráció az iskolákban
  De vajon jó e, ha nem igazán keverednek a különböző társadalmi rétegű gyerekek az iskolákban? Jó e, ha az intézményeknek megvan az íratlan erősorrendje, amelyből az erősebbekbe nem igazán férnek be nehezebben tanuló gyerekek? És jót teszünk e a ...
  2014. december 4.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei I.
  Az olasz kormányfő Alcide De Gasperi mint „az európai demokrácia és szabadság elhivatott szószólója”, a német szövetségi kancellár Konrad Adenauer mint „ízig-vérig demokrata, az európai egység fáradhatatlan híve”, a francia külügyminiszter Robert Schuman ...
  2014. augusztus 3.
 • Az integráció szükséges feltételei
  „A pedagógiai munka egyik legnehezebb, a pedagógus elé a legnagyobb kihívásokat állító feladata a sajátos nevelési igényű vagy sérült gyermekek oktatása. Manapság – az integrált oktatás szükségszerű és régen várt térnyerésével párhuzamosan – egyre ...
  2016. március 30.
 • A keresztény politikai tradíció és az európai integrációs folyamatok kezdetei II.
  A kultúrharctól az integráció megalapozásáig A keresztény politika németországi megjelenése a kultúrharc időszakához köthető. A – protestáns – porosz hegemóniával megvalósuló német egység vaskancellárja, az evangélikus Otto von Bismarck (1815–1898) nem ...
  2014. augusztus 8.
 • Országjelentés
  2007-ben, amely az ' Egyenlő esélyek mindenki számára európai éve', a jelentés bemutatja, hogy sok roma gyerek Magyarországon továbbra is hátrányos megkülönböztetéssel, elkülönítéssel vagy kirekesztéssel kell, hogy szembesüljön az oktatás területén.Farkas ...
  2007. június 15.