integrált nevelés
(4)

 • Útmutató az Iskolai IPR-hez
  Az iskolai integrációs program jellemzői Az iskolai IPR nem ad meg részletes tanítási tartalmakat (pl. tantervet, tankönyvet), nem nevez meg konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés ...
  2010. május 14.
 • Az SNI gyermekek oktatása
  1. Általános elvek  1.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében  Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos ...
  2008. május 29.
 • Iskolaotthon a Csereháton
  Az intézmény feltételrendszere Személyi feltételek A pedagógusok és technikai dolgozók száma a feladatoknak megfelelő. Az intézmény pedagógusállománya felsőfokú végzettségű tanítókból és tanárokból áll. A tantestület többsége több éve dolgozik a ...
  2003. július 30.
 • Fókuszban az EGYMI
  Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények (EGYMI) létrehozására a többször módosított 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény teremtett először lehetőséget. Ennek keretében a gyógypedagógiai intézmények átalakulhattak egységes gyógypedagógiai ...
  2010. január 4.