kémia
(133)

 • Csoport típus: Publikus
 • Csoport típus: Moderált
 • Csoport típus: Publikus
 • Idén is "Kémia Oktatásért" díj
  A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben díjat alapított általános, közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa és erősítse a kémia színvonalas iskolai oktatását. "A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért" kuratóriuma a ...
  2013. május 10.
 • Újgenerációs kémia
  5 kémiatanárt képeznek évente? "Egyikünk élete sem könnyű. És akkor? Legyen bennünk kitartás, és mindenek előtt bízzunk önmagunkban. Hinnünk kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt - kerül, amibe kerül - meg tudjuk valósítani." (Marie ...
  2013. április 11.
 • Kitüntetett kémiatanárok
  Balról -  Jobbra: Sipos Judit, Vegyipari Szakközépiskola - Debrecen, Halusz Magdolna, Munkácsi Szent István Líceum, Horváth József, Kiss Bálint Református Általános Iskola - Szentes, Dr. Kiss Szilvia, Szabó Gyula Alapiskola - Dunaszerdahely, Nagy Mária, ...
  2012. október 15.
 • BASF Kölyöklabor
  A program a gyerekek érdeklődését kívánja játékosan felkelteni a tudomány és a kémia iránt. Noha a gyerekek természettudományos érdeklődése hazánkban átlagon felüli, mégis kiemelkedő a hiány mérnökökből. Jelenleg a középiskolákban, sőt az általános ...
  2016. szeptember 26.
 • Kémia a konyhában
  2013-ban a Nemzeti Minősítést megnyert projektek közül 12 db projekt jelentkezett a Nemzeti Versenyre. Úgy gondoljuk, hogy ezek a projektek jó példaként szolgálhatnak minden eTwinningező pedagógus számára, így e cikksorozat keretében közöljük a ...
  2014. január 7.
 • Utánpótlás
  A BorsodChem az elmúlt évek során a város valamennyi oktatási intézményével szoros szakmai kapcsolatot alakított ki. A vállalat 2009 óta minden évben kémia és fizika szakkört indít hatvan diák számára jó nevű és elkötelezett helyi tanárok bevonásával. ...
  2012. október 24.
 • Frenetikus kémia!
  A „Chemgeneration Roadshow” országos programsorozat célja, hogy felkeltse a pályaválasztás előtt álló középiskolás fiatalok érdeklődését a kémia tudományága iránt, és ezáltal biztosítsa az egyetemi és főiskolai szintű utánpótlás magas szintű oktatását. A ...
  2012. szeptember 19.
 • A mangán(II)-ionok vizes oldatának reakciói
  A mangán(II)-ionok vizsgálatával folytatjuk az ionreakciók vizsgálatát. A mangánvegyületek gyakoriak környezetünkben és felhasználásuk is jelentős. Jellegzetes reakciói közül a csapadékképződéssel és a színváltozással járókat vizsgáljuk meg. A kétértékű ...
  2006. június 19.
 • Friedrich Wöhler, a szerves kémia úttörője
  Friedrich Wöhler"Egy korábbi rövid közleményemben, amely e folyóirat [Annalen der Physik und Chemie] III. kötetében jelent meg, azt állítottam, hogy cián hatására a vizes ammóniaoldatból, más egyéb termékek mellett, oxálsav és egy kristályosítható fehér ...
  2007. szeptember 26.
 • Kémiaoktatásért Díj
  A Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma a díjazottakat azok közül a jelöltek közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek ...
  2016. június 3.