kérdezés
(6)

 • Osztálytermi kérdezés
  Van néhány buktató, amelyekbe könnyű beleesni, ha az osztályt közös kérdés-válasz munkára szeretnénk fogni. Miért is teszünk fel kérdéseket? Kérdésekkel ellenőrizhetjük a tanulók ismereteit, elmélyíthetjük a tudást és magasabb rendű gondolkodási ...
  2016. augusztus 16.
 • Kérdezési technikák az osztályteremben
  Türelem Tudatos várakozás, amíg a tanulók végiggondolják a választ (akár 15-30 másodpercig). Teljes mozgósítás Jelentkező és nem jelentkező tanulók felszólítása tervezett arányban Nincs jelentkezés A tanár választja ki a válaszadót a gondolkodási ...
  2016. augusztus 12.
 • 10 IKT eszköz
  Tricider A Triciderben felteszünk egy kérdést, és a résztvevők kapcsolódó ötleteket, lehetséges válaszokat, érveket gyűjtenek. Az ötleteket alá lehet támasztani érvekkel és ellenérvekkel, azokra pedig szavazni lehet. Az eszköz számolja a szavazatokat. ...
  2016. augusztus 12.
 • Metakogníció fejlesztése
  A metakogníció a gondolkodásról való gondolkodás; metakognícióról beszélünk akkor, amikor a tanulás folyamatára reflektálunk vagy amikor a saját gondolatmenetünket vizsgáljuk. A metakogníció segít a tanulás folyamatának tudatosításában és ezáltal ...
  2016. augusztus 15.
 • Kérdezéstechnika
  Megfigyelések, vizsgálódások megvitatásánál segít a 4M módszer. Szövegek elemzéséhez az Öt szólás módszert használhatjuk. Az alkotások elemzéséhez is van egy szekvenciánk. Végül az IKT táblázat egy olyan formatív értékelő eszköz, ami az előzetes tudás ...
  2016. augusztus 11.
 • Az utolsó kérdés – kilépőkártya
  A kilépőkártya egy gyors, rövid gyakorlat, ami segít a tanulóknak még egyszer a tanultakra és a főbb gondolatokra összpontosítani az óra végén. A tanár feltesz egy kérdést, a tanulók pedig a kilépőkártyára írják a választ és a kártyát a tanárnál hagyják: ...
  2016. szeptember 14.